Rumantsch Grischun

La lingua da standard rumantsch grischun è naschida l’onn 1982 sin fundament dals divers idioms rumantschs. Dapi l’onn 2001 è ella lingua uffiziala dal chantun Grischun; dapi l’onn da scola 2007/2008 è ella lingua d’alfabetisaziun en emprimas scolas rumantschas (cundiziun: votaziun approvanta al nivel communal).

En las scolas correspundentas vegnan remplazzads ils tschintg idioms scrits d’enfin ussa cun ina lingua da standard communabla. La finamira dal project è da metter a disposiziun meds d’instrucziun actuals ed attractivs per tut ils roms d’instrucziun sco era da rinforzar la preschientscha dal rumantsch en il sectur da la lingua scritta en general. En il sectur da la lingua discurrida duai vegnir tgirà e vivì er vinavant la varianta locala tradiziunala.