Agens maletgs dal Grischun

Ils "agens maletgs dal Grischun" èn naschids en connex cun il "concept dal territori per la Svizra" da la confederaziun. Persunas dal Grischun ch'èn vegnidas contactadas da la confederaziun èn vegnidas unidas ad ina "rait" per pudair agir en moda cuminaivla. 7 maletgs dal Grischun sco er lur explicaziuns èn il resultat da lavuratoris cun la "rait dal Grischun". Cun questa publicaziun duai vegnir mussà en ina moda divertenta e differenta tge ch'è – or d'ina perspectiva surlocala – impurtant ed interessant en il Grischun en connex cun il svilup dal territori.