Navigation

Inhaltsbereich

In'emprima part da las raits da distribuziun localas èn designadas
La regenza grischuna ha fixà l'emprima part dals territoris da provediment locals. Ils territoris da provediment vegnan designads en il rom da la lescha federala davart il provediment d'electricitad ch'è entrada en vigur parzialmain il 1. da schaner 2008.
Ella regla d'ina vart la liberalisaziun dal martgà d'electricitad che sto vegnir introducida en etappas – da l'autra vart las raits da transmissiun e da distribuziun che restan en il monopol. La lescha incumbensescha ils chantuns da designar ils territoris da provediment, nua che las gestiunarias da raits èn activas. En lur territoris da provediment ston las gestiunarias da raits mintgamai garantir il provediment da basa, la segirezza dal provediment sco er l'access a la rait senza discriminaziuns.
Sin basa da las reacziuns da las vischnancas è vegnì elavurà in sboz per designar ils territoris da las raits da distribuziun localas. En quest sboz han 68 territoris da raits da distribuziun localas, che cuvran la surfatscha da 164 vischnancas, pudì vegnir preschentads per la designaziun tras la regenza. Per las ulteriuras vischnancas n'han dentant betg pudì vegnir fatgas attribuziuns u designaziuns fin ussa, perquai ch'igl han anc lieu differents scleriments cun las gestiunarias da raits. Las vischnancas pertutgadas ston ussa prender suenter quai fin la fin da december 2010. Er las raits da distribuziun regiunalas e surregiunalas vegnan designadas pli tard. Ils plans cun la designaziun dals territoris da las raits da distribuziun localas vegnan publitgads sin la pagina d'internet da l'uffizi d'energia e da traffic dal Grischun.


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Data: 15-07-2010