Cuntegn da la pagina

Serrada da la via dal Spleia en consequenza da las fermas precipitaziuns

Pervia da lavurs da rumida e da reparaziun resta la via dal Spleia previsiblamain serrada fin ils 7 da fanadur 2019. Ina part da la punt da la via dal Spleia sco er divers trajects èn vegnids donnegiads tras las malauras.

Pervia da las fermas precipitaziuns dal mardi a la mesemna da l'emna passada han stuì vegnir serradas diversas vias en il chantun Grischun, ed er las organisaziuns a glisch blaua e l'uffizi da construcziun bassa dal Grischun han stuì entrar pliras giadas en acziun. Sur il vitg da Spleia è vegnida donnegiada fermamain la punt che maina sur il Hüscherabach, uschia ch'ella n'è betg pli transibla per tut il traffic. Tuts dus cuntraforts da la punt èn vegnids lavads orasut, ed in dals cuntraforts è vegnì fatg liber dal tuttafatg. Da la vart sid è plinavant vegnì lavà davent in toc da la via, e diversas passaschas da la via dal pass èn vegnidas inundadas cun glitta e cun glera u lavadas orasut.

Mesiras immediatas

Las forzas d'acziun han cumenzà immediatamain cun las lavurs da rumida e da segirada. Scleriments han mussà che la punt sur il Hüscherabach, ch'è vegnida lavada orasut, na po betg vegnir dada liber per il traffic, perquai che la segirezza n'è betg garantida. Pervia da quai èsi vegnì decidì da construir ina punt provisorica. Cun la realisaziun da questa mesira èsi vegnì cumenzà il venderdi passà en enclegientscha cun la vischnanca. Las lavurs èn vegnidas cuntinuadas er durant la fin d'emna. Il curs da l'aual ha puspè pudì vegnir chanalisà en il fratemp.

Ulteriur proceder

Las lavurs principalas cumpiglian l'installaziun da la punt provisorica e la construcziun dal sviament provisoric da la via. Sin la via dal pass èn capitads var diesch ulteriurs eveniments, p.ex. è vegnida lavada orasut la cuvrida da la vart da la val u èn vegnidas giu bovas sco er lavinas da glera e da glitta. Ils trajects pertutgads vegnan da preschent medemamain reparads. Perquai che la via è interrutta en consequenza dal donn vi da la punt sur il Hüscherabach, è restrenschì l'access a la via da pass. Uschia èn las lavurs pli difficilas, ma ellas s'avanzan tuttina bain grazia al grond engaschament da las forzas da lavur.

Vias serradas

La via dal Spleia resta previsiblamain serrada fin ils 7 da fanadur 2019. Infurmaziuns davart la charrabladad da las vias naziunalas e chantunalas èn inditgadas sin la pagina d'internet strassen.gr.ch.

Fotografias agiuntadas: