Cuntegn da la pagina

La basa per il mantegniment da las vias a Roveredo vegn engrondida

Cun cundiziuns e cun permissiuns spezialas ha la regenza dà glisch verda al project per engrondir la basa per il mantegniment da las vias da l'uffizi da construcziun bassa a Roveredo. Questa basa è en cumproprietad da l'uffizi federal da vias UVIAS e da l'uffizi da construcziun bassa. L'areal existent duai vegnir extendì, d'ina vart per pudair tegnair quint da l'augment dals basegns da mantegniment ch'èn resultads tras l'avertura dal nov traject da la via naziunala per il sviament da Roveredo, da l'autra vart per pudair garantir ina meglra dismessa dal rument che deriva dal nettegiament da las vias.

Il project cumpiglia la construcziun d'ina plazza davantvart e d'in stabiliment per rimnar il rument che deriva dal mantegniment da las vias. Pervia da l'engrondiment da la plazza davantvart sto vegnir dischlocà l'access actual da la serenera da la via naziunala N13. Quest access vegn realisà al vest da la plazza davantvart. Ils custs totals dal project importan circa 389 000 francs. 284 000 francs van a quint da la confederaziun e 105 000 francs a quint dal chantun.

-