Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Exposiziun publica dals projects

L'exposiziun publica dals projects da vias ha lieu tenor ils art. 20 ss. da la lescha davart las vias ed art. 11 ss. da la lescha davart la correcziun dals curs d'aua. Liants èn il text publitgà en il fegl uffizial dal chantun Grischun sco er las actas ch'èn exponidas en las vischnancas pertutgadas dal project per prender invista.

Protestas ston vegnir inoltradas en scrit entaifer il termin d'exposiziun (decisiva è la data dal bul postal) cun ina curta motivaziun al Departament da construcziun, traffic e selvicultura, Stadtgartenweg 11, 7000 Cuira.

Ils documents pon vegnir retratgs sin palpiri sur info@tba.gr.ch cunter in quint, inditgond il project ed il numers dal plans/documents.