Zum Seiteninhalt

Furmaziun tar il chantun Grischun

Bild Lehre romanisch

In emprendissadi tar il chantun: Bun per las emprendistas ed ils emprendists – bun per il Grischun

La promoziun da la generaziun giuvna da glieud da professiun stat a cor al chantun Grischun. La scolaziun en differentas professiuns è ina buna investiziun per il futur dal Grischun, perquai che collavuraturas e collavuraturs scolads bain èn la basa per in'administraziun e per in'economia che funcziuna bain. Ti sco um/dunna da professiun futura vegns guidada tras tia scolaziun da furmaturas e da furmaturs da la professiun scolads. Tut tenor l'emprendissadi absolvas ti la scolaziun en il medem post da servetsch ed al medem lieu u ti percurras differents posts da servetsch tenor in plan da rotaziun fix. Ultra da la scolaziun en il manaschi frequentas ti las scolas professiunalas a Cuira, a Glion, a Samedan u a Turitg.

Plazzas d'emprendissadi libras 2020 - cliccai qua

Video e Infurmaziuns davart las 19 furmaziuns di basa tar il chantun Grischun:

Practicist/-a agrar/-a AFP
Assistent/-a per il mantegniment d'autos AFP
Spezialist/-a d'autos AFQ (Autos da persunas)
Creatur/-a da vestgadira AFQ direcziun vestgadira da dunnas
Spezialist/-a da commerzi en detagl AFQ (gestiun)
Spezialist/-a per il mantegniment dal manaschi AFQ (direcziun servetsch tecnic)
Spezialist/-a per il mantegniment dal manaschi AFQ (direcziun servetsch da chasa)
Spezialist/-a d'economia da chasa AFQ
Spezialist/-a d'infurmaziun e da documentaziun AFQ
Practicist/-a d'economia da chasa AFP
Informaticher/-cra AFQ
Commerziant/-a AFQ
Cuschinier/-a AFQ
Emploià/-ada da cuschina AFP
Laborant/-a AFQ
Pur/-a AFQ
Pumicultur/-a AFQ
Practicist/-a da tecnica da chasa AFP (direcziun servetsch tecnic)
Practicist/-a da tecnica da chasa AFP (direcziun servetsch da chasa)
Viticultur/-a AFQ
Dissegnader/-dra AFQ (direcziun inschigneria)

Tge che ti dastgas spetgar dal chantun durant la scolaziun:

  • ina scolaziun da basa cumplessiva ed orientada a la pratica, dada da circa 90 scoladras e da scoladers cun experientscha 
  • temp da lavur flexibel
  • 5 emnas vacanzas
  • curs da furmaziun supplementara entaifer il manaschi
  • sustegn tar segiurns per emprender ina lingua estra, tar curs d'informatica u tar la participaziun al program internaziunal da barat «xchange»
  • premia da success da la procedura da qualificaziun (PQ)

Nus acceptain cuntinuadamain candidaturas. Independentamain da la data d'annunzia han tut las recrutaziuns dentant lieu mintgamai la stad / l'atun e valan per il cumenzament da l'emprendissadi da l'avust suandant.

Fufragnadis sco commerzianta u commerziant vegnan purschids per regla tranter il schaner ed il zercladur. Fufragnadis en tut las autras professiuns purschain nus sin dumonda.