Navigation

Inhaltsbereich

Tar petents che han in temps da spetga da diesch onns, po la permissiun da domicil cun ademplir tut las premissas ed ils criteris d'integraziun gia vegnir concedida anticipadamain, sch'ina dimora nuninterrutta cun ina permissiun da dimora da almain tschintg onns è dada. I sto vegnir cumprovà ina fitg buna integraziun (t.a. cumprova d'in certificat linguistic cun in nivel da referenza B1 a bucca ed A1 en scrit). Plinavant vegn era il grad d'integraziun dals confamigliars ch'èn pli vegls che 12 onns resguardà.

Ulteriuras infurmaziuns survegnis Vus dal ressort da dimora, numer da telefon: 081 257 25 28.