Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Taxas UE/AECL

Ordinaziun davart las taxas tar la Lescha federala davart las persunas estras e l'integraziun (LEI)

(Ordinaziun davart las taxas tar la LEI, OT-LEI) / 142.209

versiun dal 01.11.2019

Gener Taxas en francs
  persunas creschidas uffants document da legitimaziun fotografia
Garanzia / disposiziun  taxa da permissiun taxa da permissiun 10.00 francs 15.00 francs
garanzia 65 30 -- --
         
Dimorants a curt termin (L), dimorants (B)        
concessiun / renovaziun (incl. scolars/students) 65 30 -- --
prolungaziun 65 30 -- --
midada da dimora u da status (p.ex. dad L a B) 65  30  --  -- 
midada da chantun 40 30 10* ev.*
mintga midada en SIMIC, senza stampar document
da legitimaziun (midadas d'adressa e.u.v.) 
30 20 -- --
naschientscha -- 30 -- --
ulteriuras midadas d'in document da legitimaziun + duplicat 40 30 10* ev.*
     

Cunfinaris (G)concessiun / renovaziun 65 30 -- --
prolungaziun 65 30 -- --
midada da l'adressa a l'exteriur 30 20 -- --
ulteriuras midadas d'in document da legitimaziun + duplicat 40 30 10* ev.*

Domicil (C)
concessiun dal domicil 95 30 10* ev.*
prolungaziun dal termin da controlla 65 30 10* ev.*
midada da chantun 65 30 10* ev.*
mintga midada en SIMIC, senza stampar document
da legitimaziun (midadas d'adressa e.u.v.)
30 20 -- --
mantegniment 65 30 -- --
naschientscha -- 30 -- --
ulteriuras midadas d'in document da legitimaziun + duplicat 40 30 10* ev.*

*taxa mo per persunas creschidas


Per plaschair resguardar

  • La taxa d'annunzia / da retratga da la vischnanca da 30.-- francs vegn incassada supplementarmain.
  • Taxa da porto da 5.-- francs per la spediziun AA a la vischnanca.
  • Taxa da porto dad 1.-- franc per la brev concernent la registraziun da las datas biometricas.
  • La taxa da porto dad 1.-- franc per ina copia da la permissiun a la vischnanca vegn incassada supplementarmain.
  • Uffants fin a 18 onns survegnan ina reducziun.
  • Tut las taxas vegnan incassadas sco fin ussa da la vischnanca.
  • En cas da mutaziuns cumuladas vegnan incassadas las taxas pli autas.
  • La survista da las taxas n'è betg cumpletta.

12-12-2019/UMDC