Navigation

Inhaltsbereich

Per survegnir ina permissiun per in tractament medicinal sto il petent sa chattar en Svizra. Tar dimoras en l'exteriur na vegnan dadas naginas permissiuns davart il tractament medicinal. Plinavant pon ins mo survegnir ina permissiun da pazients durant ina permissiun da dimora curta u la permissiun da dimora valaivla ubain sia scadenza, sche avunda meds finanzials èn avant maun per la durada dal tractament medicinal (p.ex. diarias per persunas malsaunas u diarias per persunas malsaunas dal SUVA).

Il petent sto inoltrar il formular da dumonda ultra dals documents precedents tras la controlla d'abitants cumpetenta da la vischnanca da domicil.

Ulteriuras infurmaziuns survegnis Vus dal ressort da dimora, numer da telefon: 081 257 25 28.

Link als formulars da dumonda

Link a la dispensaziun da l'obligaziun da discreziun