Navigation

Inhaltsbereich

Test da PCR
Suenter in test da PCR negativ vegn il certificat da Covid tramess directamain a l’app Covid Certificate, premess ch’ins haja pretendì in tal explicitamain al lieu da test. Cun quest proceder vegn garantì ch’il certificat da Covid è a disposiziun uschè spert sco pussaivel.

Test svelt d’antigens
Tar tests svelts d’antigens negativs vegnan ils certificats fatgs per regla entras las instituziuns da test al lieu u directamain tramess a l’app Covid Certificate.

Nagins certificats per autotest
Per autotests na datti nagins certificats da Covid.

Dumondas e respostas davart il certificat COVID chattais Vus qua da tut temp.