Navigation

Inhaltsbereich

Essas gia en possess d’in Certificat da COVID digital da la UE u d’in certificat cumpatibel cun quel?
Alura na stuais betg dumandar in certificat da COVID svizzer. Quels certificats èn renconuschids en Svizra.

Persunas vaccinadas a l’exteriur cun in vaccin admess da la European Medicines Agency (EMA) che han il domicil en Svizra u dastgan entrar en Svizra, pon obtegnair in certificat da Covid svizzer.

 

Corona_ZertifikatsBerechtigung
VaccinSvizzers/SvizrasPersunas da l'exteriur cun dimora (3) en SvizraPersunas da l'exteriur UE senza dimora (3) en SvizraUlteriuras persunas da l'exteriur senza dimora (3) en SvizraPersunal d'ambassadas e lur confamigliars (4)
EMA
Vaccin EMA Pfizer/BioNTech (Comirnaty)ja/gea/si/yesja/gea/si/yesja/gea/si/yesja/gea/si/yesja/gea/si/yes
Vaccin EMA Moderna (Spikevax)ja/gea/si/yesja/gea/si/yesja/gea/si/yesja/gea/si/yesja/gea/si/yes
Vaccin EMA Astra Zeneca (Vaxzevria)ja/gea/si/yesja/gea/si/yesja/gea/si/yesja/gea/si/yesja/gea/si/yes
Vaccin EMA Janssen (Johnson & Johnson)ja/gea/si/yesja/gea/si/yesja/gea/si/yesja/gea/si/yesja/gea/si/yes
WHO (La preschientscha persunala en in center da vaccinaziun regiunal è neccessaria)
Vaccin WHO Sinovac(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes
Vaccin WHO Sinopharm(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes
Vaccin WHO Coronapharm(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes
Vaccin WHO Covaxin(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes(2) ja/gea/si/yes
Sputnik
Sputnik VKein CH-Zertifikat / Nagin Certifcat-CH / Nessun certificato CH / No CH certificateKein CH-Zertifikat / Nagin Certifcat-CH / Nessun certificato CH / No CH certificateKein CH-Zertifikat / Nagin Certifcat-CH / Nessun certificato CH / No CH certificateKein CH-Zertifikat / Nagin Certifcat-CH / Nessun certificato CH / No CH certificateKein CH-Zertifikat / Nagin Certifcat-CH / Nessun certificato CH / No CH certificate

(2) La preschientscha persunala en in center da vaccinaziun regiunal è neccessaria. Documents necessaris: carta d'identitad e  cumprova da la vaccinaziun cumpletta a l'exteriur u in resultat d'in test molecularbiologic positiv (p.ex. Test-PCR) d'in labor a l'exteriur.

(3) Persunas da l'exteriur cun ina permissiun da dimora curta, permissiun da dimora, permissiun da domicil u permissiun da cunfinari

(4) Persunas cun ina carta da legitimaziun e persunas cun in attest- Ci