Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Cataster da las RPDP

Link Cataster da las RPDP

Tge è il cataster da las RPDP?

-

Tgi che posseda terren en Svizra na po betg utilisar quel sco ch'el vul. I vala d'observar cundiziuns generalas sco per exempel lingias da distanza u restricziuns da canera, ch'èn resultadas sin fundament da decisiuns dal legislatur u da las autoritads. Questas uschenumnadas Restricziuns da la proprietad da dretg public (RPDP) èn liantas per proprietarias e proprietaris da bains immobigliars.

En Svizra datti passa 150 differentas RPDP. La confederaziun ha decidì d'acceptar ad interim las suandantas restricziuns da la proprietad en il cataster: 

 • planisaziun d'utilisaziun

 • vias naziunalas

 • viafiers

 • eroports

 • lieus contaminads

 • protecziun da l'aua sutterrana

 • canera

 • guaud 

En il Grischun na vegnan per entant betg acceptadas ulteriuras restricziuns da la proprietad.

Cun il cataster da las RPDP ch'è en elavuraziun daventan facilmain accessiblas las infurmaziuns relevantas davart ils bains immobigliars. Ultra da quai vegn augmentada la segirezza giuridica grazia ad infurmaziuns liantas. Da quai profitan tant las proprietarias ed ils proprietaris da bains immobigliars sco er ils differents acturs dal martgà d'immobiglias, las autoritads e las administraziuns publicas. 

Broschüre ÖREB-Kataster 

Elavuraziun e gestiun dal cataster RDPP en il chantun Grischun

Il chantun Grischun ha elavurà il cataster RDPP. La responsabladad per l'elavuraziun e per la gestiun dal cataster ha l'Uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun. La direcziun dal project sa cumpona da represchentants dals posts da servetsch participads e dal Departament d'economia publica e fatgs socials. Il directur dal project è il geometer chantunal Hans Andrea Veraguth.

 

-

 

Lavurs currentas ed ulteriur svilup

Actualmain vegnan integradas las datas da las vischnancas en il cataster. Per meglierar cuntinuadamain in access simpel a las infurmaziuns davart ils bains immobigliars vegnan agiuntads ils suandants temas da RDPPt:

 • zonas da planisaziun

 • reservats da guaud
 • spazi d'auas
 • zonas da projectaziun: conducts cun ina tensiun nominala da 220 kilovolts u dapli
 • lingias da construcziun d'implants da current ferm

Sco tema chantunal vegnan probablamain vitiers las lingias da construcziun chantunalas. Ultra da quai vegnan surpigliadas las extensiuns funcziunalas da la Confederaziun en la plattafurma grischuna.