Navigation

Inhaltsbereich

Protecziun da las auas

La partiziun mesiras agriculas è responsabla per exequir la protecziun da las auas en l'agricultura dal chantun Grischun. Per quest intent èn vegnidas elavuradas – en stretga collavuraziun cun l'Uffizi per la natira e l'ambient (UNA) – duas disposiziuns che reglan l'execuziun.

La disposiziun davart Ladim e sereneras en l'agricultura dal 1. d'october 2003 regla la dimensiun dals indrizs da ladim che vegnan basegnads sin fundament dal sistem da stabulaziun, da las spezias d'animals e dals temps da stabul.

La disposiziun Protecziun da las auas en l'agricultura dal 1. d'october 2003 dat instrucziuns praticas davart observar la protecziun da las auas sin il singul manaschi puril.

HODUFLU

Manaschis che tegnan animals da niz ston registrar mintga consegna da ladim natiral en il HODUFLU, il sistem per administrar las flussiuns da ladim natiral. Tgi che retira ladim natiral sto confermar la surpigliada. En cas da problems d'access gida la lingia d'agid d'Agate.