Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Cumprova da prestaziun ecologica (CPE)

Per ch'in manaschi agricul saja autorisà da retrair pajaments directs, ston esser ademplidas las pretensiuns da la cumprova da prestaziun ecologica (CPE) sin l'entir manaschi (art. 11 da l'ordinaziun davart ils pajaments directs a l'agricultura, OPD; CS 910.13).

La CPE cumpiglia:

  • tegnair animals da niz tenor la legislaziun davart la protecziun dals animals (art. 12 OPD)
  • ina bilantscha da ladim equilibrada (art. 13 OPD)
  • ina part adequata da surfatschas da promoziun da la biodiversitad (art. 14 OPD)
  • la cultivaziun tenor las prescripziuns d'objects en inventaris d'impurtanza naziunala (art.15 OPD)
  • culturas alternantas regularas (art. 16 OPD)
  • ina protecziun dal terren adattada (art. 17 OPD)
  • la schelta e l'applicaziun sistematica dals meds per proteger las plantas (art. 18 OPD)
  • prescripziuns concernent la semenza e las plantas (art. 19 OPD)
  • prescripziuns concernent culturas spezialas (art. 20 OPD)
  • prescripziuns concernent strivlas da plimatsch (art. 21 OPD)

Las regulaziuns concretas tar ils artitgels èn fixadas en l'agiunta 1 da la OPD. Ils detagls chattais Vus sin la pagina d'internet da l'Uffizi federal d'agricultura (UFAG) ed en las directivas per la cumprova da prestaziun ecologica da la gruppa da coordinaziun directivas per il Tessin e per la Svizra tudestga (CPI).    

Obligaziun da cumprova

Mintga cultivatura e mintga cultivatur sto cumprovar che las CPE è ademplida sin l'entir manaschi (art. 101 OPD). Per far questa cumprova incumbensescha ella u el ina organisaziun da controlla.