Navigation

Inhaltsbereich

Il post spezialisà e da cussegliaziun per la cultivaziun d'ers en il chantun Grischun è il post spezialisà per planticultura al Plantahof.

L'Uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun surveglia che las cundiziuns ch'èn vegnidas definidas per la producziun extensiva en l'ordinaziun davart ils pajaments directs (OPD; CS 910.13) e per las contribuziuns a la cultivaziun dals ers en l'ordinaziun davart las contribuziuns a culturas particularas (OCCP; CS 910.17) vegnan observadas.

Producziun extensiva

Las cundiziuns per la producziun extensiva da graun, da flurs-sulegl, d'arveglia da protein, da favs d'er e da ravun èn circumscrittas en ils art. 68 e 69 da l'Ordinaziun davart ils pajaments directs a l'agricultura.

Contribuziuns a culturas particularas 

Sa basond sin l'art. 54 da la Lescha d'agricultura (LAgr) vegnan pajadas contribuziuns a culturas particularas per semenzas da plantas d'ieli, per leguminosas da granitsch, per plantas da fibras, per ravas da zutger e per semenza da tartuffels, da tirc e d'ervas e leguminosas da pavel. Qua tras vegn promovida la cultivaziun da questas culturas ch'èn in enritgiment impurtant per las culturas alternantas. Las contribuziuns a culturas particularas èn ina mesira da sustegn per il martgà.

Ils detagls intervegnis Vus da l'Ordinaziun davart las contribuziuns a culturas particularas (OCCP).