Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Mesiras da promoziun chantunalas

Cumplementarmain al dretg federal promova il chantun furmas da cultivaziun che s'orienteschan al martgà, che correspundan als animals, che schanegian l'ambient e che tegnan quint d'ina utilisaziun persistenta. Quai vegn fatg cun conceder contribuziuns inizialas e contribuziuns da motivaziun tenor l'art. 11 da la Lescha per mantegnair e promover l'agricultura (DG 910.000).

Dals meds finanzials che stattan a disposiziun vegnan sustegnidas las activitads las pli differentas, per exempel:

  • contribuziuns a l'infrastructura da manaschis ch'elavuran latg e charn sco er a l'elavuraziun da products da plantas

  • contribuziuns a las stentas da commerzialisaziun per augmentar la creaziun da valur

  • contribuziuns a l'allevament, a la tegnida ed a la promoziun da la vendita d'animals

  • mantegnair bains culturals prezius

  • rumir pradas e pastgiras che creschan en (cf. fegl d'infurmaziun e formular d'annunzia)

Las contribuziuns èn concepidas sco agids finanzials inizials e vegnan pajadas durant maximalmain 10 onns. Las dumondas pon vegnir inoltradas a la partiziun "mesiras agriculas" da l'Uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun.