Navigation

Inhaltsbereich

Vendita da muvel da niz

Concept

Il stadi procura per bunas cundiziuns generalas, conceda pajaments directs e n'intervegn – en il cas normal – betg pli en il martgà. Igl è l'incumbensa da la graubündenVIEH AG da procurar per ina vendita da muvel optimala. Sut l'adressa www.agrischa.ch chattais Vus l'intermediaziun graubündenVIEH AG, l'uniun purila grischuna UPG e l'arena grischuna sco center da commerzialisaziun.

Contribuziuns

Per l'infrastructura persunala ed administrativa ch'è da basegn per quest intent survegn la graubündenVIEH AG ina contribuziun pauschala.

Cuntinuada vegn la segirezza extendida. Questa mesira da reclama è sa cumprovada bain. Sch'ina pura u sch'in pur da la regiun da la val n'è betg cuntent cun in arment ch'ella u ch'el ha cumprà dal territori da muntogna dal Grischun, survegn ella u el – en cas d'ina cumpra da substituziun – ina bunificaziun da 400 francs. Er questa mesira vegn realisada da la graubündenVIEH AG.

Las mesiras per eliminar stagnaziuns sin il martgà ston vegnir pajadas dal fond puril per la vendita da muvel.