Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Retschertga schaner/favrer

Da la fin da schaner fin mez favrer vegnan retschertgadas las datas structuralas per l'agricultura dal chantun Grischun. Las cultivaturas ed ils cultivaturs da manaschis che survegnan pajaments directs e ch'èn annunziads per la cumprova da prestaziun ecologica fan la retschertga sur l'instrument per registrar las datas agriculas Agriportal. Las cultivaturas ed ils cultivaturs da manaschis che profiteschan da pajaments directs fan en quest connex las dumondas per contribuziuns sco part integrala da la retschertga. Questas dumondas per contribuziuns èn la premissa per survegnir pajaments directs. L'infurmaziun davart la retschertga vegn fatga per e-mail.  

Quels manaschis e quellas tratgas d'animals che na survegnan nagins pajaments directs e che n'èn betg annunziads per la cumprova da prestaziun ecologica, pon far la retschertga sin il formular da palpiri. Els survegnan ils formulars da las vischnancas. 

En tuts dus cas vegnan ils documents suttascrits inoltrads sur las vischnancas a l'Uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun (UAG). Eventualas midadas suenter la retschertga ston vegnir annunziadas a l'UAG avant l'adattaziun da la cultivaziun. Ulteriuras infurmaziuns chattais Vus en las instrucziuns.