Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

La preschentaziun da las vischnancas vegn messa ord vigur per la fin da settember 2020. Las decisiuns d'approvaziun ed ils rapports da planisaziun da la planisaziun d'utilisaziun vegnan transferids successivamain en il cataster da las restricziuns da dretg public da la proprietad (cataster RDPP). Il cataster RDPP è accessibel sur https://oereblex.gr.ch/app/rm/decrees u sur https://oereb.geo.gr.ch/#!/d/0.

 

 

Preschentaziun da las vischnancas

Qua chattais Vus infurmaziuns davart las vischnancas, davart las planisaziuns d'utilisaziun e davart las zonas da planisaziun cun vigur legala. La preschentaziun da las vischnancas publitgescha ultra da quai conclus d'approvaziun e rapports da las planisaziuns d'utilisaziun.

Endatai il num da la vischnanca tschertgada en il champ qua sutvart. Vus pudais er endatar mo ina part dal num da la vischnanca, p.ex. mo "La" empè da "Laax".

Attenziun: Las fusiuns da vischnancas èn resguardadas fin al 1.1.2018. Dumandas pertutgant la vischnanca Rheinwald èn da plazzar sut las vischnancas precedentas Hinterrhein, Nufenen e Splügen.

Cun smatgar sin "enter" vegn iniziada la tschertga.