Navigation

Inhaltsbereich

Il clima da scola, particularmain la segirezza emoziunala e fisica da tut las persunas che partecipeschan a la scola, è ina cundiziun essenziala per instruir ed emprender.Tut ils participads sa sentan bain en scola Il clima da scola è caracterisà entras ina cuminanza da scola empernaivla, ina collavuraziun che funcziuna bain ed ina cultura da communicaziun che è segnada da stima.

 

 

Grafik Clima da scola