Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Meds d'instrucziun

Dapi l'introducziun dal Plan d'instrucziun 21 han las chasas edituras per meds d'instrucziun da la Svizra tudestga publitgà differents meds d'instrucziun novs ch'èn cumpatibels cun il Plan d'instrucziun. Per in pèr roms u champs da cumpetenza vegni anc lavurà vi da meds d'instrucziun novs. En la gronda part da l'instrucziun vegnan però duvrads gia dapi in tschert temp meds d'instrucziun ch'èn cumpatibels cun il Plan d'instrucziun 21.

Situaziun dals meds d'instrucziun per il Plan d'instrucziun 21

Per ils suandants roms èn gia oz avant maun meds d'instrucziun ch'èn cumpatibels cun il Plan d'instrucziun 21:

 • tudestg sco lingua da scola (scolina/stgalim primar/stgalim secundar I)
 • scrittira da basa (stgalim primar)
 • englais (stgalim primar/stgalim secundar I)
 • matematica (scolina/stgalim primar/stgalim secundar I)
 • chant e musica (scolina/stgalim primar/stgalim secundar I)
 • NUS: natira e tecnica (scolina/stgalim primar/stgalim secundar I)
 • NUS: etica, religiuns, cuminanza (stgalim primar/stgalim secundar I)
 • NUS: spazis, temps e societads (stgalim secundar I)
 • medias ed informatica (stgalim primar/stgalim secundar I)
 • NUS: economia, lavur e tegnairchasa (stgalim secundar I)     
 • art ed activitads expressivas (stgalim primar/stgalim secundar I)

 

En il suandant rom poi vegnir instruì cun meds d'instrucziun ch'existan gia:

 • NUS: spazis, temps e societads (stgalim primar)

 

Per il suandant rom èn avant maun per il mument mo singulas publicaziuns, ma nagina retscha cumpletta da meds d'instrucziun:

 • moviment e sport (scolina/stgalim primar/stgalim secundar I)  

Grischun tudestg

Per il Grischun tudestg datti quasi per tut ils champs meds d'instrucziun novs ch'èn cumpatibels cun il Plan d'instrucziun.

Grischun rumantsch e talian

Per il Grischun rumantsch e talian èn actualmain er avant maun meds d'instrucziun cumpatibels cun il Plan d'instrucziun per tscherts champs e roms.

Accordads cun il Plan d'instrucziun 21 GR èn per las scolas rumantschas e talianas ils meds d'instrucziun per matematica, englais e per scrittira da basa (1. classa).

Il med d'instrucziun per emprender a leger ed a scriver "Leger. E co!" è gia cumparì en sutsilvan, en puter ed en vallader. Durant ils onns 2020 fin 2023 vegn el er anc elavurà per las linguas da scola sursilvan, surmiran e talian.

Per rumantsch sco lingua da scola cumpara cun "Mediomatix" a partir da 2017 fin 2021 in med d'instrucziun ch'è accordà cun il Plan d'instrucziun 21 GR.

Per NUS natira e tecnica è avant maun cun "NaTec 1 – 6" a partir da l'onn 2018 in med d'instrucziun per il stgalim primar en tut las linguas da scola.

La translaziun en talian da la retscha da meds d'instrucziun "NaTec 7 – 9" è en lavur.

 • NaTec 7 cumpara 2021
 • NaTec 8 cumpara 2022
 • NaTec 9 cumpara 2023

Per medias ed informatica è cumparì il med d'instrucziun "inform@21" per la 5./6. classa en rumantsch ed en talian.

Per il sutsilvan vegnan mess a disposiziun online differents texts da leger per la 4. fin 6. classa.

Per l'orientaziun professiunala è cumparida la translaziun en talian dal med d'instrucziun "Berufswahltagebuch" (Diario per la scelta professionale).

Per il diever en las structuras da temp per l'individualisaziun cumparan stattan a disposiziun ils carnets da lavur "Matematica 1 top" e "Matematica 2 top" er per talian.

Ils meds d'instrucziun per rumantsch sco lingua da scola, per matematica e per natira e tecnica en surmiran vegnan a star a disposiziun ad ura per l'utilisaziun en l'instrucziun sin il stgalim primar a partir da la stad 2021.

Per ulteriurs champs e roms vegnan er messas a disposiziun – cun in sguard sin las resursas che stattan a disposiziun (preventiv ordinari per meds d'instrucziun, persunal) – materialias d'instrucziun ch'èn cumpatiblas cun il Plan d'instrucziun.

Ulteriuras infurmaziuns

En vista a l'introducziun dal Plan d'instrucziun 21 stattan infurmaziuns davart la situaziun dals meds d'instrucziun dals roms a disposiziun sin la pagina d'internet da la centrala interchantunala per meds d'instrucziun (ilz) u da las singulas chasas edituras. Quellas infurmaziuns vegnan actualisadas permanentamain.
ilz
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich 
Schulverlag plus AG