Navigation

Inhaltsbereich

Per metter en pe ina rait locala da moviment e da sport na datti nagina soluziun ideala. Impurtant èsi d'integrar en il concept tut ils acturs pussaivels sco er d'eruir e da resguardar ils basegns dals differents secturs. Uschia po vegnir sviluppada ina rait da moviment e da sport cunvegnenta e duraivla per la vischnanca. graubündenSport sustegna l'installaziun da raits localas da moviment e da sport en il chantun Grischun cun la finamira da rinforzar la promoziun locala dal sport.

Installaziun en trais pass

graubündenSport porscha cussegliaziuns directamain en las vischnancas per metter en pe raits localas da moviment e da sport. La finamira è quella da sustegnair la vischnanca cun infurmaziuns e cun documents impurtants e da pudair preparar uschia cuminaivlamain la via ad ina rait da moviment e da sport. L'installaziun succeda en trais pass:

Cussegliaziun gratuita

 • Ils basegns da la vischnanca stattan en il center.
 • graubündenSport cusseglia la gruppa da project da la vischnanca.
 • graubündenSport preschenta il proceder per metter en pe ina rait da moviment e da sport.
 • graubündenSport metta a disposiziun documents a la vischnanca.
 • I vegn rendì attent ad ulteriuras cussegliaziuns gratuitas per la vischnanca.

Concept general

La vischnanca fa in concept general cun ils suandants cuntegns:

 • situaziun da partenza
 • finamiras
 • termins e terms
 • preventiv per crear la plazza

Project

 • La vischnanca inoltrescha la dumonda per in sustegn finanzial (incl. agiuntas).
 • La vischnanca metta en pe ina rait da moviment e da sport.