Navigation

Inhaltsbereich

L'uffizi federal da sport è cumpetent per la scolaziun e per la furmaziun supplementara permanenta da las expertas e dals experts dad esa.

Furmaziun supplementara da manadras e da manaders

La scolaziun e la furmaziun supplementara da manadras e da manaders che realiseschan purschidas da moviment e da sport sco er trenaments en lur organisaziun è ina da las pitgas principalas dad esa. Las organisaziuns associadas èn cumpetentas per la scolaziun da las manadras e dals manaders.

Las datas dals curs ed ils formulars d'annunzia chattais Vus sut www.erwachsenen-sport.ch.