Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 22.10.2013
La cumissiun da gestiun dal cussegl grond ha sclerì durant in pèr mais la rolla da las instanzas chantunalas tar la vendita da la Therme a Val S. Pieder. En ina curta communicaziun a las medias èn la publicitad e las commembras ed ils commembers dal cussegl grond vegnids infurmads che tut las instanzas chantunalas sajan sa cumportadas en moda correcta. La CdG vul però desister explicitamain da publitgar ils documents respectivs.

En ina decleraziun ch'il president da la CdG ha dà a bucca il cumenzament da la sessiun d'october 2013 dal cussegl grond ha la CdG rinforzà anc ina giada sia posiziun concernent la nunpublicaziun dals documents correspundents. La CdG motivescha sia posiziun tranter auter cun il fatg che l'instanza da surveglianza stoppia pudair far sia lavur uschè bain sco pussaivel. En quest connex saja – ultra dal secret d'uffizi – la confidenza tranter las parts examinadas, la controlla da finanzas e la CdG d'impurtanza centrala.

Las sutsegnadras ed ils sutsegnaders èn percunter fermamain persvadids che la confidenza da la publicitad en las instanzas chantunalas ed en la politica haja l'emprima prioritad. La confidenza po en questa fatschenta però (puspè) vegnir refatga mo, sche la publicitad e tut ils circuls interessads pon chapir exactamain co che la CdG è arrivada a ses resultats faschond scleriments en chaussa.

Perquai pretendan las sutsegnadras ed ils sutsegnaders ch'il cussegl grond incumbenseschia la CdG da publitgar en moda adattada sia documentaziun e sias ponderaziuns tar ils scleriments areguard la rolla dal chantun tar la vendita da la Therme a Val S. Pieder.

Cuira, ils 22 d'october 2013

Pult, Peyer, Augustin, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Casty, Claus, Dudli, Fontana, Frigg-Walt, Grass, Hardegger, Heiz, Hitz-Rusch, Jaag, Jenny, Joos, Kappeler, Kunz (Cuira), Locher-Benguerel, Müller, Noi-Togni, Pfäffli, Pfenninger, Steck-Rauch, Stiffler (Tavau Plaz), Thöny, Trepp, Troncana-Sauer, Deplazes, Felix (Scuol), Hensel, Michel (Igis), Monigatti