Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 05.12.2013
La sessiun d'avrigl 2012 ha il cussegl grond dal Grischun revedì ses urden da gestiun. Tranter auter è alura vegnida stgaffida la basa per votar sin via electronica. Igl è vegnì decidì ch'ils resultats da las votaziuns finalas vegnian "stampads sin glistas da nums ed arcunads". Questas glistas da nums ston ultra da quai vegnir rendidas accessiblas a la publicitad.

Gia da quel temp èsi vegnì crititgà che questa formulaziun ed il proceder en chaussa sajan antiquads. La burgaisa interessada ed il burgais interessà s'infurmeschan adina pli savens via internet. Resultats finals da missivas tractadas a fin èn interessants per ellas ed els. Ins na vuless però betg vegnir a savair mo la mesadad da la vardad, mabain er las decisiuns davart dumondas da detagl ch'èn savens impurtantas per tractar fatschentas en il cussegl grond.

Il cussegl grond ha decidì l'avrigl 2012 cun 53 cunter 48 vuschs da restar tar la versiun da l'urden da gestiun citada qua survart.

Contemplà or d'ina tscherta distanza poi oz vegnir partì dal fatg che la pratica vertenta cun glistas stampadas n'è betg propi sa cumprovada. Per la burgaisa e per il burgais resta ultra da quai ina mancanza da transparenza e da chapir las decisiuns.

Per quest motiv dumondan las sutsegnadras ed ils sutsegnaders da midar l'urden da gestiun dal cussegl grond sco suonda:

Art. 62a al. 2 vertent

"Ils resultats da las votaziuns finalas vegnan stampads sin glistas da nums ed arcunads. Las glistas da nums vegnan rendidas accessiblas publicamain."

Art. 62a al. 2 nov

"Ils resultats da las votaziuns vegnan arcunads sin glistas da nums. Questas glistas da nums vegnan publitgadas sin la pagina d'internet dal chantun."

Cuira, ils 5 da december 2013

Thöny, Baselgia-Brunner, Bucher-Brini, Frigg-Walt, Gartmann-Albin, Jaag, Locher Benguerel, Müller (Tavau Plaz), Noi-Togni, Peyer, Pfenninger, Pult, Trepp, Deplazes, Hensel, Michel (Igis), Monigatti