Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 21.10.2014
En la sessiun d'avrigl 2014 ha il cussegl grond refusà cun 60 cunter 57 vuschs ed ina abstenziun la revisiun totala da la lescha davart la relaziun da lavur da las collavuraturas e dals collavuraturs dal chantun Grischun. En la missiva constatescha la regenza cun raschun ch'igl exista in basegn d'agir, e quai betg sco ultim pervia da svilups dal dretg sin plaun federal. Per exempel duessan vegnir adattadas las disposiziuns davart la protecziun giuridica u las regulaziuns per exequir activitads accessoricas sco er las regulaziuns da las cumpetenzas tranter la regenza e las cumissiuns administrativas. Il medem mument duai vegnir renunzià al svilup individual dals salaris d'almain 1 pertschient.

En la debatta d'entrada interessanta ma stentusa da la sessiun d'avrigl èn differentas votantas e differents votants s'exprimids cunter ina revisiun totala da la lescha. Ellas ed els n'han dentant betg mess en dumonda il basegn d'agir punctual.

Las incumbensadras ed ils incumbensaders pretendan perquai da la regenza da prender per mauns uschè svelt sco pussaivel ina revisiun parziala da la lescha davart la relaziun da lavur da las collavuraturas e dals collavuraturs dal chantun Grischun. Las finamiras en quest connex èn en emprima lingia las adattaziuns ch'èn necessarias pervia dal dretg surordinà sco er las adattaziuns ch'èn necessarias pervia da las decisiuns ch'il cussegl grond ha prendì dacurt. La revisiun parziala na dastga betg avair consequenzas finanzialas negativas per las finanzas dal chantun e duai vegnir tractada senza chaschunar custs supplementars.

Cuira, ils 21 d'october 2014

Nay, Casanova-Maron (Domat), Bleiker, Alig, Brandenburger, Burkhardt, Casty, Engler, Felix (Scuol), Giacomelli, Grass, Gunzinger, Hardegger, Hartmann, Heiz, Holzinger-Loretz, Hug, Jenny, Kasper, Koch (Igis), Kunz (Cuira), Lorez-Meuli, Mathis, Michael (Castasegna), Müller, Niederer, Niggli (Samedan), Pfäffli, Salis, Schutz, Stiffler (Tavau Plaz), Stiffler (Cuira), Thomann-Frank, Toutsch, Troncana-Sauer, Vetsch (Pragg-Jenaz), Waidacher, Weber, Widmer-Spreiter, Wieland, Bonderer, Wellig

Resposta da la regenza

En sia sessiun d'avrigl 2014 n'è il cussegl grond betg entrà en la revisiun totala da la lescha dal persunal proponida. En cumparegliaziun cun la lescha dal persunal actuala preveseva il project in'essenzialisaziun ed in'avischinaziun al dretg da lavur privat. Areguard la materia cuntegneva el sco puncts centrals l'aboliziun da l'automatissem legal, tenor il qual sto vegnir mess a disposiziun en il preventiv 1 pertschient da la summa dals salaris per il svilup individual dals salaris da las collavuraturas e dals collavuraturs, la nova regulaziun per exequir activitads accessoricas, la creaziun da basas legalas per elavurar datas persunalas da las collavuraturas e dals collavuraturs sco er da candidatas e da candidats sin via electronica, la concepziun da la protecziun giuridica confurm a la constituziun federala sco er l'augment dal dretg minimal da vacanzas che ha mo effects per la gruppa da vegliadetgna tranter 20 e 49 onns.

Las sutsegnadras ed ils sutsegnaders incumbenseschan ussa la regenza da prender per mauns uschè svelt sco pussaivel ina revisiun parziala. E quai cun la finamira da far las adattaziuns che sajan necessarias e che resultian dal dretg surordinà. In basegn d'agir dettia en spezial concernent la regulaziun da la protecziun giuridica, concernent las basas legalas davart l'elavuraziun da datas, concernent l'execuziun d'activitads accessoricas e concernent las cumpetenzas regulativas dal dretg da persunal dals instituts autonoms chantunals da dretg public. Il medem mument duaja vegnir desistì da l'automatissem legal, tenor il qual sto vegnir previs en il preventiv 1 pertschient da la summa dals salaris per il svilup individual dals salaris da las collavuraturas e dals collavuraturs. La revisiun parziala na dastgia betg avair consequenzas negativas per las finanzas dal chantun e duaja vegnir tractada senza chaschunar custs supplementars.

La regenza è pronta d'acceptar questa incumbensa. Ella vegn danovamain a sclerir minuziusamain la dimensiun ed il cuntegn da las adattaziuns ed examinar lur acceptanza politica e lur realisabladad. Uschenavant ch'i duain vegnir midadas cundiziuns d'engaschament tras l'incumbensa resp. tras la revisiun parziala da la lescha dal persunal proponida, n'è la regenza però betg pronta da far quai a disfavur unilaterala da las collavuraturas e dals collavuraturs da l'administraziun chantunala, dals instituts autonoms chantunals da dretg public sco er da la dretgira chantunala e da la dretgira administrativa.

Sche cun il project che sto anc vegnir elavurà, duai vegnir cumplettada la lescha existenta cun novs puncts materials (revisiun parziala) u a medem temp vegnir modernisada er la sistematica (revisiun totala), vegn la regenza medemamain ad examinar. Ella vul suttametter al cussegl grond in project cumplessiv ma cunzunt equilibrà en quai che pertutga la materia.

En il senn da questas explicaziuns è la regenza pronta d'acceptar l'incumbensa.

18 da december 2014