Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 11.02.2015
Las acquisiziuns publicas che vegnan realisadas en la procedura directa en il sectur betg cumpiglià da contracts internaziunals dattan als posts d'acquisiziun ina gronda libertad da decider cur ch'i sa tracta da surdar las incaricas. Tenor il Manual per acquisiziuns publicas en il chantun Grischun (versiun dal 1. da schaner 2014) na po la surdada da las incaricas en la procedura directa betg vegnir contestada.

En il manual analog dal chantun Turitg (Handbuch für Vergabestellen 2014) vegni percunter declerà che la surdada da las incaricas en la procedura directa en il sectur betg cumpiglià da contracts internaziunals stoppia vegnir disponida cun ina indicaziun dals meds legals, fixond in termin da recurs da 10 dis.

Perquai vegn la regenza supplitgada da respunder las suandantas dumondas:

1. Datti – entaifer la conferenza svizra dals directurs da construcziun, da planisaziun e da protecziun da l'ambient resp. entaifer la cunvegna interchantunala davart las acquisiziuns publicas – stentas da restrenscher la libertad actualmain gronda da las autoritads da surdada da decider en la procedura directa, p.ex. areguard l'obligaziun d'inditgar ils meds legals?

2. Vegn la regenza a sa dustar vehementamain cunter eventualas stentas da restrenscher la pratica ch'è actualmain generusa?

Cuira, ils 11 da favrer 2015

Kappeler, Kasper, Alig, Burkhardt, Caviezel (Tavau Clavadel), Engler, Foffa, Holzinger-Loretz, Hug, Nay, Niederer, Steiger, Toutsch, Vetsch (Pragg-Jenaz), von Ballmoos, Waidacher, Weber, Wieland

Resposta da la regenza

La basa dal dretg da surdada da la Svizra è la cunvegna d'acquisiziun (GPA) cun l'organisaziun mundiala da commerzi (WTO). Sin plaun federal vegn ella exequida da la lescha federala davart las acquisiziuns publicas (LAP) e da l'ordinaziun respectiva, entant ch'ils chantuns adempleschan lur obligaziuns che sa basan sin in contract internaziunal cun la cunvegna interchantunala davart las acquisiziuns publicas (CIAP) e cun relaschs executivs chantunals supplementars. Areguard la protecziun giuridica concedibla prevesa la lescha grischuna da submissiun (Lsub) che acquisiziuns fatgas en ina procedura directa n'èn betg contestablas (art. 25 al. 3 Lsub; DG 803.300). La gronda maioritad dals ulteriurs chantuns enconuscha regulaziuns analogas.

Pervia da la revisiun da la GPA ch'è entrada en vigur ils 6 d'avrigl 2014 èsi necessari da far adattaziuns dal dretg federal sco er dal dretg chantunal. Per quest intent han la confederaziun ed ils chantuns (conferenza svizra dals directurs da construcziun, da planisaziun e da protecziun da l'ambient CCPA) fatg giu gia l'onn 2012 d'adattar lur urdens d'acquisiziun – uschenavant che quai è pussaivel e raschunaivel – en l'interess dals adressats menziunads en la lescha. En il senn d'ina ulteriura contribuziun a favur da l'armonisaziun han ils chantuns concludì quella giada d'integrar sche pussaivel en la CIAP las directivas da surdada tar la cunvegna interchantunala davart las acquisiziuns publicas (DSAP) che valan ozendi per las legislaziuns executivas chantunalas sco spiras recumandaziuns e da vulair renunziar en il futur d'ulteriuras disposiziuns materialas chantunalas.

Il sboz da revisiun da la CIAP ha la CCPA suttamess il settember 2014 a las regenzas chantunalas per la consultaziun. Las midadas materialas dal sboz da concordat pertutgan tranter auter ils temas da las tractativas e da la protecziun giuridica. Tar quests dus secturs han la confederaziun ed ils chantuns elavurà ina proposta da cumpromiss. Quella prevesa ch'ils chantuns pon permetter sut tschertas cundiziuns – en il senn d'ina ulteriura contribuziun a l'armonisaziun – tractativas, entant che er la confederaziun – da sia vart – po prevair per il sectur dal martgà intern da nov ina protecziun giuridica per ina valur d'incarica da 150 000 francs ensi.

En il rom da la consultaziun ha la regenza beneventà da princip las stentas currentas da la confederaziun e dals chantuns da vulair accordar il cuntegn da lur urdens d'acquisiziun in cun l'auter, mantegnend tuttina la repartiziun federalistica da las cumpetenzas (cf. CR dals 16 da december 2014, prot. nr. 1197). Percunter ha ella refusà cleramain la proposta da cumpromiss menziunada. Tenor l'avis da la regenza duai la protecziun giuridica s'orientar sco fin ussa vi dal tip da procedura tschernì e betg vi d'ina valur d'incarica fixa sco er restar garantida tenor las valurs minimalas vertentas tar tut ils tips d'incarica, e quai senza excepziun davent dal stgalim da la procedura d'invit. Acquisiziuns che pon vegnir surdadas pervia da lur pitschna valur d'incarica en ina procedura directa na fissan pia da princip betg contestablas er en l'avegnir. Per motivs da la nundiscriminaziun, da la confidenzialitad dals cuntegns da la purschida e da la transparenza ha la regenza – sco la gronda part dals auters chantuns er – decidì da mantegnair il scumond da tractativa en cas da proceduras da surdada formalas. La finala vulan ils chantuns spetgar ed observar las debattas dal parlament federal davart la revisiun dal dretg federal davart las acquisiziuns, avant ch'els vegnan a deliberar la nova CIAP en il rom da la CCPA. En quest connex n'èsi betg previs da restrenscher la libertad da decider dals chantuns. Perquai na datti en ils egls da la regenza actualmain nagin motiv d'iniziar pass supplementars en il senn da la dumonda.

22 d'avrigl 2015