Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 03.06.2000
A l'entschatta da mintg'onn d'uffizi ston ils commembers dal cussegl grond respunder dumondas sin in questiunari che cunegna ultra da las indicaziuns persunalas e professiunalas er datas davart eventualas activitads en gruppas d'interess u en differentas instituziuns.
Las dumondas fatgas en quest senn che sa refereschan a l'artitgel 5a2 da l'urden da gestiun dal cussegl grond (26 da settember 1994) sa cloman sco suonda:
- „Essas Vus activ en gremis directivs u da surveglianza da corporaziuns, instituziuns e fundaziuns impurtantas dal dretg pubic? En cas da gea, en tgeninas?“
- „Exercitais Vus funcziuns directivas e consultativas permanentas per gruppas d'interess grischuns e svizzers d'impurtanza? En cas da gea, en tgeninas?“
Las indicaziuns cuntegnidas en il questiunari èn rimnadas en in register ch'è tenor l'art. 5a2 accessibel a tuts che fan ina dumonda en quest connex; plinavant servan els sco infurmaziun per la conferenza dals presidents.
Avend examinà quest register hai jau constatà cun surpraisa la formulaziun curta da las respostas dals deputads. Jau vuless perquai far las sequentas dumondas:
- Tge finamira exacta ha la registraziun da questas infurmaziuns?
- Tge è en quest connex la muntada exacta dals attributs „esser activ“ ed „impurtant“?
- Cumpiglia la definiziun „gruppas d'interess“ er las differentas societads acziunaras (SA)?
- Tge controlla vegn fatga concernent la correctezza dals questiunaris?

Cuira, ils 3 da zercladur 2000

Namen: Noi

Session: 03.06.2000
Vorstoss: rg SchriftlicheAnfrage


Resposta da la regenza

L'art. 5a da l'urden da gestiun dal cussegl grond (UGCG) pretenda ch'ils commembers dal cussegl fetschian indicaziuns davart tschertas activitads al mument da lur entrada en il cussegl grond. Finamira da questa disposiziun èsi da far transparent eventuals interess dals commembers dal cussegl grond e da rinforzar tras questa preschentaziun la confidenza en il parlament. Ils commembers dal cussegl grond han tranter auter d'inditgar activitads en gremis directivs e da surveglianza da corporaziuns, instituts e fundaziuns impurtants dal dretg public e privat (art. 5a al. 1 lit. b UGCG). Plidentà vegn cun quai la participaziun en gremis directivs e da surveglianza d'instituziun ch'èn d'ina tscherta impurtanza sut il puntg da vista da la politica chantunala. Exceptada è pia la commembranza en instituziuns d'impurtanza resp. muntada locala. Plinavant èn er d'inditgar funcziuns directivas e consultativas permanentas per gruppas d'interess grischunas e svizras d'impurtanza (art. 5a al. 1 lit. c UGCG). Plidentadas vegnan qua las activitads correspundentas per uschenumnadas federaziuns d'interess. La commembranza en in cussegl administrativ d'ina societad acziunara perencunter tutga per regla sut l'art. 5a al. 1 lit. b UGCG, adina sut la premissa supplementara ch'i saja dada en il cas concret l'impurtanza chantunala menziunala da la societad. A l'entschatta da mintg'onn d'uffizi fa la chanzlia chantunala in'enquista e cumpilescha in register a basa da las indicaziuns dals deputads. I vala pia il princip da l'autodecleraziun. I na dat nagina controlla dal cuntegn. Quai correspunda a la concepziun da questa disposiziun (cump. il rapport da la cumissiun refurma dal parlament dals 24 da november 1993, p. 17, stampà tar las missivas da la regenza 1993/94 a la fin).

Cuira, 5 da fanadur 2000