Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 02.10.2000
En Svizra datti differentas reglamentaziuns per la consegna da medicaments als pazients. In dumber da chantuns permetta la consegna directa da medicaments tras il medi, auters scumondan ina tala e legitimeschan las apotecas per la consegna, e la finala datti anc sistems maschadads. En il Grischun conuschain nus in tal sistem maschadà dapi l'onn 1984. Tscherts medis dastgan consegnar medicaments, auters betg. Quels che pratitgeschan en ina vischnanca senza apoteca, consegnan ils medicaments directamain; quels ch'han lur pratica en ina vischnanca cun in'apoteca, na dastgan per regla betg consegnar medicaments als pazients, mabain ston far recepts per retrair ils medicaments en l'apoteca (lescha da sanitad art. 36).
Ils trais sistems da consegna han differentas consequenzas per ils custs da sanadad. L'emprima varianta, la CDM, chaschuna ils pli bass custs da medicaments per persuna, il sistem cun recept ils pli auts.
Resguardond las finamiras da la LAM, numnadamain da crear meglras cundiziuns da basa per ina sanadad publica pli favuraivla, duess la consegna directa da medicaments tras ils medis perquai vegnir reponderada.
Considerond las explicaziuns, èn ils postulants da l'opiniun ch'i saja giustifitgà d'examinar la reglamentaziun legala vertenta. Els supplitgeschan perquai la regenza da revegnir a la decisiun dal 1984 en il senn d'in respargn da custs e d'ina liberalisaziun.

Cuira, ils 2 d'october 2000

Namen: Suter, Nick, Hanimann, Barandun, Bucher, Bühler, Cahannes, Catrina, Cavegn, Christ, Claus, Demarmels, Federspiel, Geisseler, Giacometti, Giuliani, Hardegger, Hartmann, Hess, Keller, Marti, Montalta, Parolini, Parpan, Portner, Robustelli, Roffler, Scharplatz, Telli, Tremp, Trepp, Walther, Zegg, Martschitsch

Session: 02.10.2000
Vorstoss: rg Postulat

Resposta da la regenza

En il rom da la lescha da sanitad dals 2 da december 1984 han ins limità il dretg da preparaziun e distribuziun autonoma da medicaments tras ils medis (consegna da medicaments). Finamira da questa limitaziun era oravant tut da:
- separar las incumbensas tranter il medi e l'apotecher
- garantir da di e da notg il provediment da la populaziun cun medicaments
- introducir in sistem favuraivel da consegna da medicaments
- crear la basa economica per la cuntinuaziun d'apotecas existentas e l'avertura da novas
Mantegnair ed extender la rait d'apotecas è fitg impurtant per il provediment da la populaziun, perquai che mo las apotecas pon magasinar medicaments a moda cumplessiva.
Dapi che la lescha da sanitad è entrada en vigur èn vegnidas avertas da nov en il chantun las suandantas indesch apotecas: l'apoteca Fortuna, Cuira, l'apoteca Montalin, Cuira, l'apoteca Giacometti, Cuira, l'apoteca Vereina, Claustra, l'apoteca Gallerie, San Murezzan, la farmacia Sette Porte, Grono, l'apoteca Roseg, Puntraschigna, l'apoteca Desertina, Mustér, l'apoteca Zurburg, Maiavilla, l'apoteca Bahnhof, Landquart e L'Altra Farmacia, Roveredo. Serradas èn vegnidas sulettamain la Rätische Apotheke a Tavau e l'apoteca da Schiers perquai che l'apotecher è mort. Igl è damai da supponer che la limitaziun dal dretg da preparaziun e distribuziun autonoma da medicaments tras ils medis haja gidà ad augmentar la rait d'apotecas en il chantun. Quant enavant che questa mesira ha influenzà a moda positiva il svilup dals custs en il sectur da la sanadad publica, sa lascha sclerir mo cun ina retschertga scientifica. Ils giudicats dals medis e dals apotechers sa differenzieschan en mintga cas cleramain. Da considerar è er il fatg che la populaziun n'è betg sfurzada dad ir tar in medi per retrair medicaments che na dumondan nagin recept e pia da chaschunar custs, sch'i dat in'apoteca en sia vischinanza.
La constataziun en il postulat ch'il sistem da la consegna directa da medicaments tras il medi chaschunass ils pli bass custs per persuna, n'è betg cumprovada e n'è er betg logica. Las apotecas dastgan gea vender medicaments a quint da l'assicuranza da malsauns mo sin fundament d'in recept dal medi. Igl è da supponer en quest connex ch'il pazient u la pazienta dovra ils medems medicaments, independentamain sch'il medi consegna ils medicaments directamain u sch'el als prescriva. Sin fundament da quai èsi er da supponer ch'i resultan ils medems custs, independentamain sch'il medi consegna ils medicaments directamain u sch'el als prescriva. A partir dal 1. da schaner 2001 èn las apotecas schizunt legitimadas da consegnar enstagl dal preparat original in genericum pli favuraivel (in preparat d'imitaziun), sch'il medi na pretenda en il recept betg expressivamain il preparat original.
A basa da las ponderaziuns precedentas na vesa la regenza nagin motiv d'examinar la regulaziun legala da la limitaziun dal dretg da preparaziun e distribuziun autonoma da medicaments tras il medi. Ella propona perquai al cussegl grond da refusar il postulat.


Cuira, ils 2 d'october 2000