Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza approva las prescripziuns da chatscha 2001. Quellas reglan la chatscha e determineschan quals animals ch'èn permess. Las novaziuns las pli impurtantas concernan la chatscha da chavriels. Il concept da chatscha correspundent vegn sviluppà vinavant e concepì a moda regiunalmain pli flexibla, suenter ch'ils dirs envierns 1998/99 al nord dal chantun e 2000/01 al sid dal chantun han chaschunà ina clera reducziun da l'effectiv da chavriels. Pitschnas midadas concernan plinavant la chatscha da chamutschs e la chatscha bassa. Las novas prescripziuns da chatscha vegnan publitgadas en il Fegl uffizial dal chantun.

Il davos termin per introducir taxas communalas da rument è la fin da mars 2002
Il dretg superiur prescriva stringentamain che l'allontanament dal rument d'abitadi saja da finanziar tras taxas che cuvran ils custs e ch'èn confurmas al chaschunader u tras autras taxas. Il december 1998 ha la regenza dà in termin da dus onns a las vischnancas dal Grischun per introducir taxas da rument. En il fratemp possedan u han decidì d'introducir taxas da rument dependentas da la quantitad 176 da las 212 vischnancas cun 92 pertschient da la populaziun. En 36 vischnancas n'existan anc adina betg regulaziuns confurmas a la lescha resp. existan talas ch'èn cuntrarias al dretg federal. Per quest motiv dat la regenza in termin posteriur a las vischnancas negligentas fin la fin da mars 2002. Sche quest termin scada nunutilisà, vegn la regenza a relaschar in urden communal da taxas ch'è confurm al dretg federal sin la via da l'uschenumnada execuziun d'uffizi. Ils custs per quest urden ston purtar las vischnancas negligentas.

Rumantsch Grischun a partir dal fanadur 2001
Ils 10 da zercladur han las votantas ed ils votants grischuns acceptà ina midada da la lescha davart il diever dals dretgs politics. Uschia vegnan creadas las premissas per na betg pli publitgar il material da votaziun rumantsch en ils dus idioms ladin e sursilvan, mabain en rumantsch grischun. Gia en la sessiun da november 2000 aveva il cussegl grond creà la basa per ch'il cudesch da dretg possia vegnir edì en rumantsch grischun. Sin l'entschatta da fanadur metta la regenza en vigur las novaziuns. La translaziun dal cudesch da dretg vegn a durar fin la fin da 2004. Fin quella giada duai exister l'entir cudesch da dretg (var 3'000 paginas) en furma scritta ed electronica en rumantsch grischun. Durant ina fasa transitoria vegnan las duas ediziuns rumantschas ad exister en ina furma maschadada. Il material da votaziun en rumantsch grischun vegn publitgà per l'emprima giada per la votaziun chantunala dals 2 da december 2001. Il medem mument vegnan adattadas las directivas da la regenza concernent la translaziun da texts uffizials en talian e rumantsch en quel senn, ch'il rumantsch grischun vegn applitgà uss en l'entira correspundenza rumantscha.

Contribuziun d'investiziuns a la VR
L'uffizi federal da traffic (UFT) ha suttamess al chantun in sboz per las cunvegnas davart ils agids d'investiziun 31 fin 33 a la Viafier retica (VR) d'in import da 21.7 milliuns, 13.5 milliuns e 5.9 milliuns francs. Questas cunvegnas cumpiglian dentant mo trais dals totalmain nov objects annunziads. L'UFT explitgescha qua che las cunvegnas da finanziaziun per ils ulteriurs projects possian vegnir stipuladas pir cur che l'UFT ha comunitgà l'autezza da la talgia restanta en l'otgavel credit general. A la regenza para questa procedura da la confederaziun nunchapaivla. Ch'ella violescha il contract da dretg public tranter la confederaziun ed il chantun Grischun sco er la cunvegna approvada da l'UFT tranter la VR e las VFF areguard la viafier 2000, emprima etappa. Per na betg periclitar perencunter ils projects d'investiziun necessaris da la VR, vegnan tuttina approvadas las cunvegnas d'agid d'investiziun 31 fin 33 e suttascrittas cun la resalva ch'ils ulteriurs partenaris las suttascrivian era.

Vischnancas
Il project per la construcziun nova dal center communal da Trun cun la halla da gimnastica vegn approvà definitivamain. Als custs imputabels da circa 2.9 milliuns francs vegn empermessa ina contribuziun chantunala da 25 pertschient.

Persunal
La fin da zercladur van ils suandants emploiads chantunals en pensiun. La regenza als engrazia per ils servetschs ch'els han prestà en favur dal chantun:
- Ludwig Bearth, Cuira, manader da la scolaziun dals emprendists tar l'uffizi da construcziun bassa,
- Aurelio Ciocco, Mesauc, selvicultur cirquital dal circul da la Moesa,
- Anton Demarmels, Cuira, pedel da l'institut d'assicuranza sociala, e
- Johann Martin Grass, Igis, survegliader da chatscha.

Chanzlia chantunala dal Grischun

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel