Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Dapi passa 30 onns vegnan utschels basegnus en il chantun grischun tgirads en in pèr paucas partiziuns da tgira d'utschels. L'entschatta da matg 2001 ha quel dumber pudì vegnir augmentà e la distribuziun en il chantun è sa meglierada.
Ils uffizis chantunals responsabels, l'inspecturat da chatscha e pestga e l'uffizi da veterinari han dà permissiuns ad indesch partiziuns da tgira en il chantun. Prender ora in utschè da l'ambient è en mintga cas da metter bain en dumonda.
Na ramassar utschellins
In utschellin ha las meglras schanzas da surviver sch'el survegn da mangiar e vegn tgirà da bab e mamma. La regla d'aur sa cloma perquai: "Laschai utschellins là nua ch'els èn!" En ils pli rars cas èn els propi abandunads. Sin quest fatg ston cunzunt era uffants vegnir fatgs attents. Intervegnir duess ins be sch'ins è segir che l'utschè sa chatta en privel u è abandunà, per exempel tras la mort dals geniturs. Sesa in utschellin sin ina via u nunprotegidamain davant giats u en la plievgia, sche prendan ins si e metta el en la proxima saiv viva u sin la proxima planta. Sch'igl è segir ch'el na survegn betg pli da magliar dals geniturs, po el vegnir dà als organs da surveglianza da chatscha (guardiaselvaschina u guardiachatscha) u ad ina partiziun da tgira d'utschels. Transportà vegn el en ina stgatla da chartun cuvrida cun palpiri da cuschina cun la capacitad d'aspirar. Era sche la stagiun auta da cuar è passada, vegnan observads utschellins dal segund e terz cuar anc enfin viaden en l'avust.
Organs da surveglianza e partiziuns da tgira - persunas da contact per cas problematics
Utschellins blessads e malsauns sco era utschellins segiramain abandunads pon vegnir consegnads al proxim guardiaselvaschina u guardiachatscha u directamain ad ina partiziun da tgira d'utschels. Quests spezialists surpiglian alura il pupil e decidan sur da l'ulteriura procedura. En las partiziuns da tgira vegnan ils utschels tgirads uschè ch'els pon vegnir mess il pli spert pussaivel enavos en la libra natira. Savens na reussescha quai dentant betg, per exempel perquai che la blessura è memia gronda u perquai ch'i s'ha furmà in'infecziun. En tals cas vegn l'animal deliberà da ses mals.
Tut ils manaders d'ina partiziun da tgira d'utschels vegnan scolads e scolads vinavant en la tgira d'utschels tras la gruppa da lavur ornitologica dal Grischun e tras l'inspecturat da chatscha e pestga sut la direcziun da dr. Christoph Meier-Zwicky, Malans. Partiziuns da tgira d'utschels datti en las suandantas vischnancas: Almens, Panaduz, Brail/Zernez, Jenaz, Küblis, Malans, Rabius, St.Antönien-Ascharina, Vella e Zezras. Las adressas exactas pon ins dumandar l'inspecturat da chatscha e pestga dal chantun Grischun u ils organs da surveglianza da chatscha.

Gremi: inspecturat da chatscha e pestga dal chantun Grischun
Funtauna: rg inspecturat da chatscha e pestga dal chantun Grischun
Neuer Artikel