Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha concludì da realisar in di dal chantun a la Expo.02. Cun quest pass vul il chantun preschentar ina contribuziun speziala dal chantun Grischun dasper sia preschientscha en il rom dal project "aua extrema" dals chantuns da la Svizra orientala, exprimer sia attaschadadad a l'exposiziun naziunala e contribuir ad ina buna reussida da l'Expo.02.
Il di dal chantun Grischun ha lieu ils 31 d'avust 2002 a Neuchâtel. Sin la arteplage a Neuchâtel sa chatta er l'exposiziun "aua extrema".
Sa basond sin il tema fixà da l'Expo.02 "mitus e temp preschent" duain vegnir mussads tant elements enconuschents e tradiziunals sco er elements contemporans e moderns. Il concept da basa prevesa sut il titel "Grischun - natiralmain colurà" in connex cun la natira e cun la diversitad linguistica e culturala dal chantun.
Plinavant èsi planisà che 1'000 fin 1'500 persunas viagieschan cun in u dus trens spezials a Neuchâtel. La populaziun grischuna sco er ils commembers da uniuns grischunas ordaifer l'intschess dal Grischun duain avair la pussaivladad d'accumpagnar la delegaziun grischuna a Neuchâchtel respectivamain da s'inscuntrar là cun questa. Sin la plazza da l'areal da l'expo vegnan preschentadas las varts culinaricas e culturalas dal chantun. Il Grischun duai vegnir percepì sco regiun ospitaivla e plain colurs.
L'animal da la vopna dal chantun Grischun vegn a giugar in'impurtanta rolla. In capricorn surdimensiunà, probablamain da glatsch, ed ina invasiun da capricorns da materia sintetica ch'èn vegnids picturads d'uffants vegnan a star en il center. L'exposiziun "aua extrema" vegn integrada tematicamain, ina visita da questa exposiziun è ina part dal program dal di. I vegn desistì d'ulteriurs arranschaments che quests ch'èn previs sin la "piazza grischuna".
Per il di dal chantun è previs in credit da rom da 850'000 francs. Enfin la fin da l'onn duai vegnir elavurà il concept detaglià.

Gremi: regenza
Funtauna: rg departament da l'intern e da l'economia publica
Neuer Artikel