Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Suenter ch'il dretg grischun è vegnì repassà a fund e ch'il project per propi "essenzialisaziun e flexibilisaziun da la legislaziun e da l'applicaziun dal dretg" (EFLAD) è vegnì concludì il november 2000 cun la votaziun dal pievel, sa tracti uss da garantir er vinavant la qualitad sin il sectur da la legislaziun. Tras controllas dals effects duain ins constatar, sche e quant enavant che las finamiras d'ina tscherta regulaziun èn vegnidas cuntanschidas. Sche la regulaziun n'ha betg ils effects vulids, alura duess ella vegnir curregida correspundentamain a chaschun d'ina proxima revisiun. Las controllas dals effects succedan per regla tras la chanzlia chantunala en collavuraziun cun il departament mintgamai cumpetent. En quest connex vegnan fatgas simplas retschertgas specificas tar las persunas directamain pertutgadas dal decret; retschertgas che na chaschunan betg gronda lavur per quellas persunas. Sco persunas pertutgadas patratgan ins en emprima lingia als organs executivs (p.ex. vischnancas, uffizis chantunals, dretgiras, organisaziuns professiunalas e.u.v.). La nova procedura davart la controlla dals effects EFLAD vegn iniziada l'entschatta d'avrigl 2001.

La nova lescha da scola va en vigur l'entschatta d'avust

La nova lescha da scola e l'ordinaziun executiva latiers vegnan messas en vigur sin il 1. d'avust 2001. Las novaziuns essenzialas èn: il temp da scola per tut las scolaras ed ils scolars da la scola populara dal Grischun munta a 38 emnas, uffants fitg talentads pon vegnir promovids spezialmain, las vischnancas pon introducir maximalmain trais dis da joker (di da joker = di liber e libramain elegibel, al qual l'uffant na va betg a scola).

Vischnancas

Il project per la renovaziun en il plaun sut il tetg dal servetsch da pedagogia curativa dal Grischun a la Aquasanastrasse 12 a Cuira vegn approvà. Als custs imputabels da var 62'000 francs vegn empermessa ina contribuziun chantunala da 40 pertschient.
Il project preliminar per la sanaziun e l'amplificaziun da la scola da Trun vegn approvà da princip. Als custs imputabels da var 5.6 milliuns francs vegn empermessa ina contribuziun chantunala da 25 pertschient.
Il project integral da rempars cunter lavinas "L'Ondadusa" da la vischnanca da Tujetsch vegn approvà. Dals custs totals presumads da var 4.3 milliuns francs surpiglia il chantun var 20 pertschient.
Per differents projects da construcziun da vias en il chantun vegnan dads libers credits da var dus milliuns francs (tschintgavla talgia da la direcziun generala dal project sviament da Claustra, segunda talgia da la direcziun generala dal project sviament da Saas e sanaziun da la bognera da betun armà a Panaduz).
La nova constituziun communala da Falera, la revisiun parziala da la planisaziun locala dad Andeer e la revisiun parziala da la lescha da taglia da Cumbel vegnan approvadas.

Persunal

La fin da favrer van ils suandants collavuraturs en pensiun:
- Christian Allemann, Cuira, lavurant social tar la surveglianza da patrunadi da l'uffizi dal servetsch social,
- Hans Hübner, Cuira, pedel/guardiabogn a la scola chantunala, e -
Cleto Zanolari, Cuira, schef da servetsch cassa/contabilitad tar l'uffizi per il traffic sin via.
Chanzlia chantunala dal Grischun
Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel