Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Per incumbensa dal cussegl grond lascha la regenza elavurar actualmain in concept per l'introducziun dal rumantsch grischun en scola. La gruppa da lavur ch'è vegnida incaricada dal departament d'educaziun preschenta emprimas propostas. Probablamain la fin dal 2004 vegn la regenza ad approvar la versiun repassada dal concept da basa.

Il cussegl grond è s'occupà en la sessiun d'avust 2003 dal rumantsch grischun sco lingua da standard rumantscha ed ha prendì las suandantas decisiuns: 1. Ils novs meds d'instrucziun rumantschs vegnan edids a partir dal 2005 sulettamain en rumantsch grischun. 2. La regenza vegn incumbensada d'elavurar in concept per l'introducziun dal rumantsch grischun en scola.

En sia resposta a l'incumbensa parlamentara ha la regenza garantì sin la fin dal 2004 in concept da basa. La gruppa da lavur ch'è vegnida incumbensada dal departament d'educaziun preschenta sias propostas a la fracziun rumantscha dal cussegl grond ed a la publicitad. Ins po prender invista en l'entira documentaziun sut www.rumantsch-grischun.ch. Gruppas interessadas pon trametter lur posiziun a l'adressa inditgada qua sutvart enfin mez november. Il departament d'educaziun vegn ad examinar las reacziuns e preschenta silsuenter a la regenza ina versiun dal sboz repassada. Il december 2004 vegn la regenza probablamain ad approvar il concept da basa.

Gremi: Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient
Funtauna: rg Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient
Neuer Artikel