Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En connex cun la finanziaziun restanta da la cassa da pensiun chantunala surpiglian las vischnancas grischunas ina part da circa 100 milliuns francs. Numerusas vischnancas cun ina pitschna forza finanziala vegnan però engrevgiadas latiers en moda extraordinaria. Per questas vischnancas ha la regenza concludì ina cumpensaziun speziala da l'inegualitad da totalmain circa sis milliuns francs. Sche la summa per la finanziaziun restanta da la cassa da pensiun chantunala surpassa 50 pertschient da quellas entradas da la vischnanca ch'èn decisivas per eruir la forza finanziala communala, profitescha la vischnanca da la cumpensaziun speziala da l'inegualitad. 99 pertschient da quellas vischnancas sa chattan en la gruppa da forza finanziala quatter e tschintg.

Ils sis milliuns francs per la cumpensaziun da l'inegualitad èn cuntegnids en il preventiv 2005. Els duain vegnir pajads - sche pussaivel - gia il mars 2005.

La regenza reveda las directivas ed ils reglaments en il sectur da stipendis
La regenza ha approvà la revisiun totala da las "directivas per il pajament da stipendis". Las dumondas per stipendis ston da nov vegnir inoltradas mintg'onn aifer in mais suenter che l'onn da scola resp. da scolaziun ha cumenzà. Nov è er che per tut las studentas e per tut ils students da scolas autas professiunalas e da scolas spezialisadas superiuras - independentamain dal sectur spezial - vala il medem import maximal per meds d'instrucziun, per material da scola e per taxas. Abolì è er vegnì il tractament inegual d'enfin uss en connex cun conceder stipendis per curs da furmaziun supplementara linguistica da tschertas gruppas professiunalas. Il medem mument è er vegnì revedì parzialmain il "reglament per ils stipendis per la scolaziun professiunala e supplementara".

Domadus relaschs revedids entran en vigur - cun excepziun da la disposiziun per conceder stipendis per curs da furmaziun supplementara linguistica - retroactivamain per il cumenzament da l'onn da scola 2004/2005.

Consultaziuns a la confederaziun
- Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun - midada da l'ordinaziun tecnica davart ils ruments (OTR): Ruments manizzads betg metallics sco ch'els resultan da l'explotaziun da vehichels vegls e d'auters apparats da metal, duain en il futur vegnir dismess en moda centrala. Per quai vul ina fundaziun construir in implant spezial. Per pudair finanziar il manaschi stuessan las circa 50'000 tonnas da rument manizzà betg metallic da la Svizra vegnir elavuradas qua e mo qua. Per quai è necessaria in'adattaziun da la OTR. La regenza sustegna cun dumondas e propostas l'adattaziun proponida da la OTR.

Da vischnancas e regiuns
- Samedan: Per revitalisar la zona umida da Cristansains survegn la vischnanca ina contribuziun chantunala da maximalmain 76'000 francs. La confederaziun surpiglia circa 400'000 francs. La revitalisaziun da questa zona umida è l'ultima etappa dal project per spustar il Flaz e per augmentar la valur ecologica dal chanal da l'En.
- Cazas: Per la construcziun nova planisada d'ina halla da sport cun in tschaler da lutga per il club da lutga da la Mantogna ha la regenza garantì ina contribuziun chantunala da maximalmain 100'000 francs. Ils custs totals muntan a circa in milliun francs.

Contribuziuns chantunalas a differentas instituziuns
- Promoziun da la cultura: Var 180'000 francs ha la regenza concedì sco contribuziuns per totalmain 15 ovras ed occurrenzas culturalas.

Chanzlia chantunala dal Grischun

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel