Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Ils custs da l'assicuranza da malsauns per il sectur da tgira ston vegnir stabilisads urgentamain. Tuttina na dastgan persunas che basegnan tgira betg crudar en paupradad. Questa finamira dubla da la planisaziun per refurmar l'assicuranza da malsauns vul il cussegl federal cuntanscher cun dus differents models da finanziaziun. Els sa distinguan en emprima lingia en la definiziun da las prestaziuns renconuschidas da la cassa da malsauns.
L'idea fundamentala dal model A è che l'assicuranza da malsauns paja totalmain ed exclusivamain per cas da tgira cumplexs. En situaziuns da tgira simplas n'indemnisescha l'assicuranza da malsauns naginas prestaziuns da tgira. Il model B distingua tranter la tgira acuta e la tgira da lunga durada: tar la tgira acuta surpiglia l'assicuranza da malsauns tut ils custs da las prestaziuns da tgira tenor lescha federala davart l'assicuranza da malsauns; tar la tgira da lunga durada conceda ella mo ina contribuziun. La cunfinaziun tranter tgira acuta e tgira da lunga durada vegn fatga cun agid d'in criteri temporal.
La regenza grischuna refusa energicamain il model A. El n'è betg adattà per la pratica ed ha flaivlezzas finanzialas e da la politica da distribuziun. Il model B perencunter po la regenza sustegnair. La regenza metta dentant differentas cundiziuns. La finanziaziun dals ospitals e da la tgira na dastgan tut en tut betg chaschunar custs supplementars per ils chantuns e per las vischnancas.

Sport da muntogna e da naiv: naginas contribuziuns da scolaziun pli dal chantun
La regenza ha relaschà las novas disposiziuns executivas tar la lescha davart il sport da muntogna e da naiv. Las participantas ed ils participants dal curs che han absolvì cun success la scolaziun da sport da naiv e da guid da muntogna na survegnan uschia naginas contribuziuns dal chantun pli. Las finanzas dal chantun pon vegnir distgargiadas per var 50'000 francs l'onn.
La revisiun da las disposiziuns executivas tar la lescha davart il sport da muntogna e da naiv è ina mesira da l'examinaziun da la structura e da las prestaziuns per sanar las finanzas dal chantun.

Da vischnancas e regiuns
- Stussavgia: La regenza ha approvà il plan per il svilup dal guaud. Quel fixescha las finamiras e las strategias a lunga vista da la cultivaziun dal guaud en Stussavgia.
- Sent: Tant la revisiun totala da la lescha davart la contribuziun per promover il turissem sco er la revisiun totala da la lescha davart las taxas da cura èn vegnidas approvadas. La nova lescha davart las taxas da cura entra en vigur il 1. da december, il nov reglament davart la contribuziun per promover il turissem il 1. da schaner 2005.

Contribuziuns chantunalas a differentas instituziuns
- Promoziun da la cultura: Per l'onn 2004 ha la regenza acceptà var 70 dumondas da contribuziun per intents culturals. La summa totala importa var 380'000 francs.

Chaussas persunalas
- Sandra Felix, actualmain a Turitg, è vegnida elegida sco manadra da project "nova gestiun publica NGP" tar il departament da finanzas e militar, Thomas Engel, Cuira, sco collavuratur giuridic tar l'administraziun da taglia.

chanzlia chantunala dal Grischun

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel