Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza grischuna beneventa l'intenziun da la confederaziun d'adattar l'ordinaziun davart la reducziun da las ristgas cun substanzas chemicas (ORRChem) a las disposiziuns da la UE. L'ordinaziun davart la reducziun da las ristgas cun substanzas chemicas cuntegna restricziuns e scumonds per totalmain 31 substanzas e gruppas da products. Dapi che l'ordinaziun è entrada en vigur l'avust 2005, èn vegnidas midadas differentas cundiziuns generalas per consegnar tschertas substanzas chemicas. Per ch'i na resultian nagins novs impediments per il commerzi, duain vegnir adattadas las disposiziuns svizras a quellas da la UE.
Sco quai che la regenza scriva en sia resposta da consultaziun, beneventa ella questa intenziun. Medemamain sustegna ella las restricziuns ch'èn previsas da nov per tschertas substanzas, sco p.ex. per il toluol, e las pretensiuns pli severas a las limitas tar ils ielis plastifitgants che vegnan duvrads per producir pneus. Percunter n'è la regenza betg d'accord che differents scumonds duain vegnir abolids per utilisar metals grevs tar materials da fabricaziun e tar elements da construcziun per vehichels e per apparats electrics. I saja bain chapibel ch'ins veglia evitar custs da midada a l'industria. Quai haja dentant l'effect secundar che tscherts materials da fabricaziun e che tscherts elements da construcziun vegnian producids en moda pli nuschaivla per l'ambient che quai ch'igl è necessari.

L'inspecturat da vischnancas ha num ussa uffizi da vischnancas
L'inspecturat da vischnancas survegn in nov num: uffizi da vischnancas. Quai ha concludì la regenza grischuna. En il rom da la nova regulaziun da l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun mida l'inspecturat da vischnancas per il 1. da schaner 2007 dal departament da l'intern e da l'economia publica al departament da finanzas e vischnancas.

Da vischnancas e regiuns
- Valendau: A la vischnanca da Valendau vegn garantida ina contribuziun da 145'600 francs als custs cun dretg da contribuziun per renovar e per engrondir il stabiliment dal provediment d'aua da Dutg, 1. e 2. etappa da construcziun.
- Cumbel: La revisiun parziala da la planisaziun locala da la vischnanca da Cumbel, concludida ils 19 da matg 2006, vegn approvada cun ina cundiziun.
- Brusio: La revisiun parziala da la planisaziun locala da la vischnanca da Brusio dals 16 e dals 22 da december 2005 vegn approvada cun ina cundiziun.
- Puschlav: La revisiun parziala da la lescha da taglia da la vischnanca da Puschlav dals 27 da november 2005 vegn approvada.

Contribuziuns chantunalas a differentas instituziuns
- Lottaria naziunala: La regenza ha approvà circa 408'000 francs da la lottaria naziunala per intents culturals. En quest connex vegnan resguardadas 72 instituziuns.
- Agids d'investiziun: A las telefericas Spleia-Tambo SA vegnan garantids ina contribuziun chantunala da maximalmain 62'286 francs per engrondir l'indriz d'ennavar da l'alp Tambo sco er in credit d'agid d'investiziun senza tschains da 370'000 francs da la confederaziun.

Projects da vias
La regenza ha approvà totalmain 2'400'000 francs per construir e per sanar ils suandants trajects da via:
- via da l'Engiadina e via dal Malögia: punt da l'En a Samedan
- via dal Schin: val da Cugniel - val da Casel
- via naziunala A13: rampa d'access Rofla

Chaussas persunalas
- Andreas Cabalzar-Schellenberg, domicilià a Tumein, è vegnì nominà sco manader da la partiziun "natira e cuntrada" tar l'uffizi per la natira e l'ambient.

Chanzlia chantunala dal Grischun

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel