Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Cunquai che extraordinariamain pauca aua è currida en ils lais da serra, ha quai chaschunà che las ovras electricas idraulicas han producì l'onn 2005 sut la media electricitad sco er ch'ils lais da serra èn stads emplenids bler memia pauc. Perencunter è s'augmentà vinavant il consum d'electricitad.

Record negativ tar la producziun d'electricitad
La producziun d'electricitad da tut las ovras electricas idraulicas en il Grischun ha importà l'onn 2005 6'173 milliuns uras kilowatt. Quai è 20.7 pertschient main che la media. Gia l'onn idrologic 2004/05 è stada la producziun - cun 6'603 milliuns uras kilowatt - per 15.2 pertschient sut la media. La raschun principala per questa producziun extremamain pitschna: las precipitaziuns èn stadas lunsch sut la media l'onn 2005 e consequentamain è currida pauca aua en ils lais da serra. Ina valur da producziun uschè bassa hai dà l'ultima giada l'onn 1996.

Record negativ tar ils tschains d'aua
Las entradas dals tschains d'aua dal chantun (er numnada taglia sin implants idraulics) stattan circa en proporziun cun la producziun d'electricitad. Perquai èn resultadas l'onn 2005 entradas correspundentamain pitschnas da 36.2 milliuns francs. Dapi l'onn 1996 (l'onn 1997 è vegnì augmentà il maximum dal tschains d'aua per l'ultima giada) n'èn questas entradas mai pli stadas uschè pitschnas.

Record negativ tar la quantitad d'aua en ils lais da serra grischuns
Tras quai che - sco gia menziunà - extraordinariamain pauca aua è currida en ils lais da serra sco er tras l'utilisaziun da quests lais è stada la consequenza che plirs lais da serra grischuns èn stads pauc emplenids durant l'entir onn 2005. Il grad d'emplenida maximal è vegnì cuntanschì il cumenzament da l'onn 2005 cun sulettamain stgars 72 pertschient. Normalmain vegn cuntanschì il grad d'emplenida maximal circa la fin da settember e sa chatta en media tar passa 90 pertschient. Malgrà las pitschnas reservas d'accumulaziun ha la segirezza dal provediment d'electricitad pudì vegnir garantida. Quai dentant mo, perquai ch'ins ha - tut en tut - importà durant l'entir onn dapli electricitad da l'exteriur en Svizra che quai ch'ins ha exportà. Tenor la statistica d'electricitad da l'uffizi federal d'energia è resultà almain ils ultims 50 onns adina in saldo tar l'export. La fora che sa mussa tar il provediment d'electricitad vegn tras quai pli e pli datiers.

Record tar il consum d'electricitad
En cumparegliaziun cun la perioda precedenta è perencunter s'augmentà il consum d'electricitad durant l'onn idrologic (october 2004 fin settember 2005) per 3 pertschient sin 1'879 milliuns uras kilowatt (perioda precedenta 1'816 milliuns uras kilowatt). Sch'ins guarda las singulas gruppas da consum, ha importà il consum supplementar en il sectur da las chasadas, dal mastergn, da las prestaziuns da servetsch e da l'agricultura 3 pertschient, tar l'industria gronda 5 pertschient. Tar las viafiers è il consum stà constant. En tut la Svizra è s'augmentà il consum d'electricitad durant la medema perioda per 2.1 pertschient sin 57'015 milliuns uras kilowatt (perioda precedenta 55'840 milliuns uras kilowatt). Uschia han ins cuntanschì ina nova valur maximala.

Remartga per las medias:
Las graficas davart il consum d'electricitad e davart la producziun d'electricitad en il Grischun stattan a disposiziun sut www.energie.gr.ch » rumantsch » Statistica (Statistik).

Persuna che dat infurmaziuns:
- Werner Böhi, manader da l'uffizi d'energia dal Grischun (081 257 36 21)

Gremi: uffizi d'energia
Funtauna: rg uffizi d'energia
Neuer Artikel