Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En la vischnanca da Valzeina cumpra il chantun Grischun l'immobiglia "Flüeli" sco alloschi per requirentas e per requirents d'asil. Il termin exact da l'avertura n'è anc betg fixà. La vischnanca è vegnida orientada davart il project.
Il chantun ha cumprà l'immobiglia "Flüeli" a Valzeina per collocar requirentas e requirents d'asil. Igl è planisà da manar questa immobiglia sco alloschi collectiv e da collocar e d'assister là 40 fin 50 persunas. Sco post da servetsch cumpetent ha l'uffizi da fatgs da polizia e da dretg civil dal Grischun planisà d'avrir quest center en il decurs da l'onn 2007.
En connex cun la reorganisaziun da la collocaziun da requirentas e da requirents d'asil sco er en connex cun las mesiras da spargn da la confederaziun è il chantun Grischun sa sentì obligà da tschertgar novs alloschis per requirentas e per requirents d'asil. L'uffizi da fatgs da polizia e da dretg civil dal Grischun basegna quatter alloschis collectivs per realisar il concept da collocaziun. Ils centers da Lai e da Valzeina cumpletteschan ils alloschis collectivs existents da Cuira e da Schluein. L'immobiglia "Flüeli" a Valzeina, che vegniva duvrada pli baud sco chasa da vacanzas, era venala ed è adattada fitg bain sco alloschi collectiv per requirentas e per requirents d'asil.
Suenter ch'il cussegl grond ha approvà il credit posteriur necessari durant la sessiun da december, è questa immobiglia vegnida cumprada questa mesemna.
L'immobiglia "Flüeli" a Valzeina remplazza il center Foral a Cuira. Quel vegn serrà la fin da l'onn 2007 per motivs economics.

Gremi: departament da giustia, polizia e sanitad
Funtauna: rg departament da giustia, polizia e sanitad
Neuer Artikel