Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Ina finamira intermediara impurtanta è cuntanschida
Il mars 2005 ha la regenza decidì davart la nova attribuziun da las incumbensas als departaments e preschentà la reorganisaziun da l'administraziun chantunala. Quai è stà il culp da partenza per il project "reorganisaziun da l'administraziun chantunala dal Grischun" che consista da totalmain 13 projects parzials. Questa refurma chaschuna tschintg secturs prioritars novs; ils secturs "segirezza" e "protecziun da la populaziun" vegnan unids, ils secturs "economia", "lavur" e "fatgs socials" vegnan er unids, ils secturs "finanzas" e "vischnancas" vegnan fusiunads e rinforzads, la cumpetenza per la politica da traffic vegn reglada en moda cumplessiva ed ils secturs "furmaziun", "cultura" ed "egualitad" vegnan unids.

Emprima etappa terminada cun success
Per il 1. da schaner 2006 ha l'emprima etappa pudì vegnir realisada. Entaifer il departament da giustia, polizia e sanitad (DGPS) è l'organisaziun d'asil vegnida transferida da l'uffizi dal servetsch social a l'uffizi da fatgs da polizia e da dretg civil. En il departament d'educaziun, da cultura e da protecziun da l'ambient (DECA) èn vegnids unids l'uffizi per las scolas medias e l'uffizi per la furmaziun terziara en in uffizi per la furmaziun superiura. Il post da stab per dumondas d'egualitad ha midà dal departament da finanzas e militar (DFM) al servetsch departamental dal DECA.
Ils projects parzials da la segunda etappa èn vegnids cumenzads. Nov ulteriurs uffizis èn pertutgads da quest segund pass da la reorganisaziun. Per il 1. da schaner 2007 vegnan regladas da nov lur cumpetenzas, per part vegnan els furmads da nov u fusiunads. Il departament da l'intern e da l'economia publica (DIEP) surpiglia dal DGPS l'uffizi dal servetsch social (senza la surveglianza da patrunadi e senza l'organisaziun d'asil) sco er dal departament da finanzas e militar (DFM) l'institut d'assicuranza sociala. Da las instituziuns dal Sennhof e da Realta vegn fundà en il DGPS da nov l'uffizi per l'execuziun da chastis e da mesiras. Al DGPS vegnan suttamess l'uffizi da militar e da protecziun civila (actualmain en il DFM) e l'institut d'assicuranza d'edifizis (actualmain en il DCTS). L'inspecturat da vischnancas sco er la surveglianza da las vischnancas (actualmain en il DIEP) e l'uffizi da stimaziun (actualmain en il DCTS) vegnan a midar tar il DFM. Tranter il DCTS ed il DGPS vegnan fixadas da nov las cumpetenzas per la politica da traffic inclusiv la politica da transit.
Davart l'ulteriur andament dal project, davart la denominaziun dals departaments, davart la regulaziun nova da la legislaziun davart l'organisaziun da la regenza e da l'administraziun sco er davart la planisaziun da las localitads da biro vegn infurmà a temp util.

Persunas che dattan infurmaziuns:
cussegliera guvernativa dr. Eveline Widmer-Schlumpf (tel. 081 257 32 01)
Lucas Kühne, schef da l'uffizi da persunal e d'organisaziun, UPO
(tel. 081 257 32 31)
Carmen Zimmermann Bürkler, manadra dal sectur spezial dal UPO, direcziun dal project
(tel. 081 257 32 39).

Gremi: departament da finanzas e militar
Funtauna: rg departament da finanzas e militar
Neuer Artikel