Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Il motiv per la muria da peschs dals 12 d'avrigl giusum il Rain da Nalps è sclerì. Tras ina serra da svidada ch'era laschada averta en la galaria senza pressiun da l'ovra electrica Rain anteriur (ORA) è arrivada aua cun fitg bler nitrit or da la serenera dal plazzal da la NVTA en il Rain da Nalps. Il donn ch'è resultà tras quai per la pestga vegn indemnisà cumplainamain da l'interpresa chaschunadra. Per evitar ulteriurs cas da tal gener èn gia vegnidas introducidas mesiras.
Suenter ch'ins ha constatà la muria da peschs en il Rain da Nalps èn las persunas responsablas da l'AlpTransit Gottard e da la Hydro Surselva (sco gestiunaria dals implants da la ORA) idas - ensemen cun l'uffizi da chatscha e pestga (UCP) - a la tschertga da motivs pussaivels. Las analisas da l'andament da las lavurs da revisiun vi dals implants da la ORA e dal tractament da l'aua - ch'è vegnì midà pervi da questas lavurs - sin il plazzal da la NVTA a Sedrun han mussà che l'aua tractada en la serenera è - pervi d'ina communicaziun manglusa - vegnida manada en la galaria senza pressiun da la ORA, cumbain che la serra da svidada per il Rain da Nalps era anc averta. Pervi da quai è currida durant var duas uras aua cun fitg bler nitrit en il Rain da Nalps. Las analisas da l'aua ch'il UCP ha laschà far il di suenter han medemamain mussà valurs da nitrit pli autas ed han confermà quest scenari. Nitrit è in tissi fitg ferm per peschs, uschia che tut ils peschs èn crappads sin ina lunghezza da var 900 meters. Pervi da la ferma schlunganada en il Rain anteriur è la muria da peschs sa restrenschida al Rain da Nalps.
Las partidas responsablas han enconuschì las largias en la planisaziun da l'andament ed han immediatamain introducì mesiras per evitar tals cas en l'avegnir. L'uffizi da chatscha e pestga vegn ussa a stimar il donn ch'è resultà per la pestga. Quest donn vegn indemnisà cumplainamain da l'interpresa chaschunadra. Ils meds finanzials vegnan duvrads per reintroducir ils peschs en il Rain da Nalps.

Gremi: uffizi da chatscha e pestga dal Grischun
Funtauna: rg uffizi da chatscha e pestga dal Grischun
Neuer Artikel