Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza grischuna ha deliberà la missiva tar il relasch tant d'ina "lescha davart ils salaris e davart la prevenziun professiunala da las commembras e dals commembers da las dretgiras chantunalas" sco er d'ina "lescha davart ils salaris e davart la prevenziun professiunala da las commembras e dals commembers da la regenza".
La salarisaziun e la prevenziun professiunala da la presidenta u dal president sco er da las derschadras e dals derschaders da la dretgira chantunala e da la dretgira administrativa sco er da las commembras e dals commembers da la regenza èn actualmain regladas en tschintg ordinaziuns dal cussegl grond. La nova constituziun chantunala ch'è en vigur dapi il 1. da schaner 2004 fixescha dentant che tut las disposiziuns impurtantas ston vegnir relaschadas dal cussegl grond en furma d'ina lescha. Pervia da quai sto la salarisaziun e la prevenziun professiunala da magistratas e da magistrats vegnir reglada da nov sco lescha. La regenza ha ussa deliberà la missiva correspundenta per mauns dal cussegl grond. Quel vegn a tractar la fatschenta en la sessiun d'october 2006.
Il relasch da questas duas leschas duai vegnir prendì sco occasiun per eliminar las malsegirtads ch'existan en il dretg vertent e per far singulas adattaziuns da dretg material. Las disposiziuns dal dretg da salarisaziun na vegnan quasi betg midadas. En il sectur da la prevenziun professiunala duain las magistratas ed ils magistrats dentant vegnir integrads - en quai che reguarda lur soluziun da prevenziun - en la cassa da pensiun chantunala. Uschia po vegnir ademplida la pretensiun dal post da revisiun, che vul che er la prevenziun da las magistratas e dals magistrats duai vegnir organisada strictamain tenor las directivas da la lescha federala davart la prevenziun professiunala per vegliadetgna, survivents ed invaliditad (LPP). Cun l'integraziun en la cassa da pensiun chantunala è quai garantì. Da l'integraziun da la cassa da prevenziun da las commembras e dals commembers da las dretgiras e da la regenza en la cassa da pensiun chantunala pon er vegnir spetgads in gudogn da transparenza ed ina simplificaziun da l'administraziun.
Magistratas e magistrats èn exposts a ristgs politics spezials. Quests ristgs spezials duain vegnir cuvrids vinavant da prestaziuns spezialas en il sectur da la prevenziun. Dentant vegnan questas prestaziuns reducidas moderadamain cumpareglià cun la soluziun actuala. Quai correspunda però al svilup general tar la prevenziun professiunala: L'aspectativa da vita che crescha pretenda er da las circa 7'700 persunas activas ch'èn assicuradas tar la cassa da pensiun chantunala ina reducziun da las tariffas da conversiun, quai che chaschuna consequentamain er ina reducziun da la prestaziun da vegliadetgna.

Chanzlia chantunala dal Grischun

Gremi: Regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel