Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La cumissiun dal cussegl grond per sanadad e fatgs socials ha tractà la missiva da la regenza tar ina revisiun parziala da la lescha davart l'assicuranza da malsauns e la reducziun da las premias (LARP). La cumissiun propona unanimamain al cussegl grond d'entrar en il project e da deliberar la fatschenta cun las propostas da midada. La cumissiun vegn presidiada dal deputà Mathis Trepp. A la sesida da la cumissiun è sa participà er il cusseglier guvernativ Martin Schmid.
Sco quai che la regenza scriva en sia missiva, ston ils chantuns - tenor l'artitgel 65 alinea1 da la lescha federala davart l'assicuranza da malsauns (LAM) - reducir a partir da l'onn 2007 las premias per uffants e per persunas giuvnas creschidas en scolaziun cun entradas pitschnas e mesaunas, e quai per almain 50 pertschient. Plinavant vegnan augmentadas las contribuziuns federalas mintga onn per 1,5 pertschient ed auzadas durant ils onns 2006 e 2007 per mintgamai 100 milliuns francs.
Il sboz da la LARP cuntegna ina realisaziun da las directivas da la legislaziun federala che s'orientescha a la politica da famiglia. Fin ad entradas imputablas da 65'000 francs duain las premias per uffants e per persunas giuvnas creschidas en scolaziun vegnir reducidas per 100 pertschient, e sur quai - fin ad entradas imputablas dad 80'000 francs - cun ina procentuala ch'è graduada en moda degressiva.
En il senn da realisar in giavisch da las assicuranzas e da las vischnancas prevesa quest sboz da la lescha plinavant che la reducziun da las premias vegn pajada directamain a l'assicuranza e betg pli a la persuna cun dretg d'ina reducziun, sche quella na paja betg las premias durant in temp pli lung.
La nova regulaziun chaschuna custs supplementars da totalmain 19 milliuns francs. La regenza propona da realisar la nova regulaziun senza custs supplementars, e quai cun fixar las premias directivas per maximalmain 15 pertschient pli bass che las premias medias ch'èn vegnidas fixadas da la confederaziun (respargns da 13 milliuns francs). Cun sa participar ad in sistem da media respectivamain da medi da famiglia po la singula persuna cumpensar ina reducziun da las premias pli pitschna. Ulteriurs respargns da 7 milliuns francs vul la regenza cuntanscher cun augmentar la facultad suttamessa a la taglia che po vegnir messa a quint per la reducziun da las premias, e quai da fin ussa 10 pertschient a 20 pertschient.
En ina decisiun da princip è ina minoritad da la cumissiun s'opponida cunter ina realisaziun senza custs supplementars.
Tar duas disposiziuns dal sboz da la lescha ha la cumissiun fatg propostas da minoritad. L'emprima proposta prevesa da reducir la tariffa da la resalva persunala en general per 1 pertschient (custs supplementars da 2,5 milliuns francs per il chantun). La segunda proposta da minoritad vul stritgar la disposiziun che prevesa ch'il cussegl grond po - en cas ch'il dumber da las persunas cun dretg d'ina reducziun s'augmenta sproporziunadamain - reducir las categorias d'entrada ch'èn decisivas per la reducziun da las premias u augmentar las tariffas da la resalva persunala. Dal rest è la cumissiun ida d'accord cun las propostas da la regenza.
Il cussegl grond vegn a tractar quest project durant la sessiun d'avust 2006.

Gremi: cumissiun per sanadad e fatgs socials
Funtauna: rg cumissiun per sanadad e fatgs socials
Neuer Artikel