Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza grischuna ha deliberà la missiva tar la revisiun parziala da la lescha da taglia. La revisiun parziala ha en emprima lingia l'intent d'adattar il dretg chantunal al dretg fiscal armonisà da la confederaziun. Il cussegl grond vegn a tractar questa fatschenta en la sessiun d'october 2008.
La revisiun da la lescha da taglia cumpiglia trais puncts:
Il sistem per diminuir l'imposiziun economica dubla da la societad anonima e da l'acziunaria u da l'acziunari duai vegnir adattà al dretg federal.
Las disposiziuns davart las facilitaziuns fiscalas per domiciliar interpresas novas u per mantegnair interpresas existentas vegnan midadas en quel senn, ch'ils dischavantatgs dal lieu pon vegnir eliminads.
La cumpetenza per desister excepziunalmain d'in credit fiscal, l'uschenumnà relasch da taglia, duai vegnir surdada a la regenza per imports da passa 50'000 francs. Uschia vegn realisada ina pretensiun dal cussegl grond.

Sch'ina interpresa vegn manada en la furma giuridica d'ina persuna giuridica, è suttamess il gudogn ch'ella obtegna a la taglia sin il gudogn. Sche la societad paja il gudogn suenter sco dividenda a las persunas participadas, vegn incassada supplementarmain ina taglia sin las entradas. Questa imposiziun economica dubla vegn diminuida gia en il dretg vertent per participaziuns decisivas, suttamettond quests retgavs a la taglia per la mesa tariffa fiscala. Per il cumenzament da l'onn proxim ha la confederaziun medemamain concludì da diminuir l'imposiziun economica dubla. Ella ha dentant tschernì in auter sistem: Las dividendas vegnan imponidas mo a 50 pertschient, sch'ils dretgs da participaziun fan part da la facultad da fatschenta, respectivamain a 60 pertschient, sch'i sa tracta da facultad privata. Il dretg chantunal duai vegnir adattà, perquai che las differentas regulaziuns èn memia cumplitgadas, èn nunchapaivlas per la pajataglia u per il pajataglia e fissan memia charas da realisar.
La regenza po conceder oz facilitaziuns fiscalas a novas interpresas, sche la domiciliaziun d'ina nova interpresa è en l'interess da l'economia publica dal chantun e sche naginas societads ch'èn suttamessas cumplainamain a la taglia na vegnan concurrenzadas tras quai. Las societads existentas pon medemamain profitar da facilitaziuns fiscalas, sch'ellas fan insatge dal tuttafatg nov, quai vul dir sch'ellas lantschan ina nova branscha da producziun. Per quest segund sectur han auters chantuns pretensiuns main severas e permettan ina facilitaziun fiscala gia il mument ch'ina midada essenziala da l'activitad da manaschi cumenza. Per ch'il Grischun saja cumpetitiv en la concurrenza interchantunala e per ch'el possia impedir la perdita da plazzas da lavur en il singul cas, sto vegnir adattada sia regulaziun.

Persunas che dattan infurmaziuns:
- cusseglier guvernativ dr. Martin Schmid, schef dal departament da finanzas e vischnancas, tel. 081 257 32 01
- Urs Hartmann, schef da l'administraziun da taglia, tel. 081 257 33 24

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel