Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
L'organisaziun dal cussegl da la banca chantunala grischuna duai daventar pli pitschna e duai vegnir adattada a las cundiziuns ed a las pretensiuns actualas da la branscha da finanzas. Il cussegl da la banca chantunala duai vegnir reducì dad 11 a 7 commembras e commembers e duai en il futur vegnir elegì da la regenza. La regenza grischuna ha deliberà la missiva correspundenta tar la revisiun parziala da la lescha davart la banca chantunala grischuna per mauns dal cussegl grond. Il parlament vegn a tractar questa fatschenta en la sessiun d'october.
Sco organ directiv suprem da la banca chantunala fixescha il cussegl da banca ils princips da la politica da fatschenta e metta il rom per l'activitad commerziala. Plinavant ha el la surveglianza e la controlla da la gestiun da la banca. La reducziun proponida dal dumber da las commembras e dals commembers dal cussegl da la banca chantunala, numnadamain dad 11 a 7, correspunda tenor la regenza als princips da gestiun moderns che prevesan d'operar cun gremis pitschens ed effizients. Ils onns passads han er la banca naziunala svizra ed autras bancas chantunalas reducì lur gremis directivs. La reducziun dal dumber da las commembras e dals commembers dal cussegl da la banca chantunala è previsa per la primavaira 2011. Ordavant duai avair lieu ina reducziun a 9 commembras e commembers dal cussegl da banca per ina fasa transitorica che dura da 2009 fin 2001. Questa regulaziun transitorica duai evitar ch'i dettia intervenziuns en las periodas d'uffizi currentas dals cussegliers da banca elegids.
En il futur duai ultra da quai la regenza eleger las commembras ed ils commembers dal cussegl da banca e betg pli il cussegl grond. La regenza vegn a medem temp er ad approvar il rapport ed il quint annual. Questa nova regulaziun è cumparegliabla cun la pratica vertenta tar autras instituziuns independentas dal chantun, sco p.ex. tar la scola auta da tecnica ed economia, tar ils servetschs psichiatrics dal Grischun, tar l'assicuranza d'edifizis dal Grischun u tar l'institut d'assicuranza sociala dal Grischun.
La finala propona la regenza d'abolir la giunta dal cussegl da banca. Las incumbensas da la giunta dal cussegl da banca vegnan surpigliadas oz per gronda part preliminarmain da las cumissiuns da strategia, da revisiun e da ristga - cumissiuns che sa cumponan medemamain da commembras e da commembers dal cussegl da banca. Perquai n'è la giunta dal cussegl da banca betg pli necessaria en questa furma e duai pia vegnir abolida. Tut questas adattaziuns en l'organisaziun da la banca chantunala tegnan quint - tenor l'avis da la regenza - d'ina moda da lavurar effizienta areguard l'economia da manaschi e rinforzan la responsabladad da las singulas commembras e dals singuls commembers dal cussegl da banca.

Persuna che dat infurmaziuns:
cusseglier guvernativ Martin Schmid, schef dal departament da finanzas e vischnancas, tel. 081 257 32 01

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel