Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Il departament da finanzas e vischnancas trametta en consultaziun in'ulteriura revisiun parziala da la lescha da taglia. La finamira è da meglierar vinavant las cundiziuns generalas fiscalas dal chantun Grischun. Questa finamira duai vegnir cuntanschida cun reducir las taglias sin la facultad e cun sbassar las taglias sin il gudogn. Ultra da quai duai vegnir realisada la refurma da l'imposiziun da taglia sin interpresas II, ed i duain vegnir fatgas differentas ulteriuras adattaziuns al dretg federal.

Suenter la gronda revisiun parziala da la lescha da taglia da l'onn 2006 e suenter ina pitschna revisiun ch'il cussegl grond vegn a tractar la sessiun d'october, prenda il departament da finanzas per mauns in'ulteriura revisiun parziala. Quella duai d'ina vart rinforzar il Grischun sco lieu d'abitadi e sco plazza economica ed impedir ch'il chantun tiria puspè la curta en la concurrenza fiscala interchantunala. Da l'autra vart è ella la consequenza dal dretg fiscal federal che sforza ils chantuns da transferir regulaziuns da la lescha d'armonisaziun da taglia en il dretg chantunal.
Dal puntg da vista dal chantun duain numerusas pajataglia e numerus pajataglia vegnir distgargiads. La deducziun per la tgira d'uffants ordaifer la famiglia vegn augmentada a 10'000 francs. Uschia poi vegnir tegnì meglier quint dal svilup da la societad. La taglia sin la facultad vegn reducida cun augmentar ils imports libers da taglia e cun sbassar la tariffa maximala. Dals imports libers da taglia profiteschan en emprima lingia ils conjugals, entant che l'attractivitad dal chantun Grischun sco domicil per persunas pensiunadas vegn augmentada cun reducir la tariffa maximala. La tariffa da taglia per la taglia sin il gudogn vegn sbassada danovamain. Uschia po vegnir mantegnida la buna posiziun tranter ils chantuns ch'è vegnida cuntanschida cun l'ultima revisiun parziala ed i po vegnir reagì sin ils sbassaments da la taglia che auters chantuns han fatg en il fratemp. Il medem mument vegn fatga la midada a la tariffa da taglia proporziunala che vegn er designada - en pleds moderns - sco flat rate.
Ina part essenziala dal project è l'adattaziun da la legislaziun chantunala al dretg federal. Qua stat en il center la refurma da l'imposiziun da taglia sin interpresas II. Questa revisiun ch'ins enconuscha sut la noziun da la uschenumnada refurma da las IPM è vegnida acceptada dal suveran il favrer da quest onn. I sa tracta principalmain da suspender il mument d'imponer taglias en cas da prelevaziuns privatas, da partiziuns d'ierta u da l'affittaziun d'ina interpresa, da taxar il gudogn da liquidaziun u d'extender la deducziun per participaziuns tar persunas giuridicas. Ulteriuras midadas en il dretg federal concernan per exempel l'amnestia d'ierta e la denunzia da sasez na chastiabla sco er la procedura da la taglia supplementara e la procedura da taglia penala.
E la finala duai vegnir stgaffida ina regulaziun legala per che l'administraziun chantunala da taglia possia far servetschs d'incassament per terzas persunas. Uschia po la savida concernent l'incassament da l'administraziun chantunala da taglia vegnir messa a disposiziun ad auters posts da servetsch chantunals, a las vischnancas, als circuls u a las dretgiras.
Da quest project resultan entradas pli pitschnas da mintgamai circa 25 milliuns francs per il chantun e per las vischnancas.
La consultaziun dura fin la fin da december 2008. Alura ston ils resultats da la consultaziun vegnir elavurads e la missiva per il cussegl grond sto vegnir redigida. La discussiun en il cussegl grond è planisada per la sessiun da zercladur 2009. Igl è previs da metter en vigur questa revisiun parziala en dus pass il 1. da schaner 2010 ed il 1. da schaner 2011 (refurma da l'imposiziun da taglia sin interpresas II). Ils documents da consultaziun pon vegnir chargiads giu da la pagina d'internet da l'administraziun chantunala da taglia www.stv.gr.ch.

Infurmaziuns:
- cusseglier guvernativ dr. Martin Schmid, schef dal departament da finanzas e vischnancas, tel. 081 257 32 01
- Urs Hartmann, schef da l'administraziun da taglia, tel. 081 257 33 24

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel