Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Il destin da las pazientas e dals pazients d'urgenza vegn savens decidì gia al lieu da l'accident e sin il transport a l'ospital. Perquai duain ellas ed els survegnir gia al lieu da l'accident in agid cumpetent. Al chantun Grischun stat a disposiziun dapi il settember 2008 in manual "Eveniments gronds". En quel vegnan descrittas las structuras dal servetsch sanitar che valan per eveniments en situaziuns spezialas ed extraordinarias.

Tar donns cun pliras persunas blessadas, sco per exempel tar lavinas u tar bovas, tar accidents da chemia u tar catastrofas anc pli grondas, poi daventar necessari ch'il servetsch sanitar fetschia intervenziuns dapertut en noss chantun. Per dumagnar tals eveniments dovri structuras d'organisaziun adequatas.
Il manual "Eveniments gronds" è vegnì elavurà en trais onns tras la gruppa da project "Direcziun dal servetsch sanitar" per incumbensa da la cumissiun chantunala da salvament. Il manual descriva co ch'il servetsch sanitar è organisà e co ch'el dirigia en cas d'in eveniment grond ed el definescha las incumbensas e las cumpetenzas da tut las forzas d'acziun dal servetsch sanitar. Las glistas da controlla ed ils documents da lavur sustegnan las persunas en funcziuns directivas a dumagnar lur incumbensa pretensiusa.
Exemplars dal manual èn vegnids consegnads a tut ils servetschs regiunals da salvament, a las basas d'ambulanza, als ospitals publics sco er a las organisaziuns associadas sco per exempel als corps da pumpiers, a la polizia, a l'uffizi da construcziun bassa. Las manadras ed ils manaders da gestiun e medicinals dals servetschs regiunals da salvament han survegnì ina introducziun en il nov manual a chaschun d'in curs da dus dis che ha gì lieu la fin avust 2008.
L'ovra cumplessiva serra ussa la largia che existiva en il sectur directiv. Il manual è publitgà sin la pagina d'internet www.gesundheitsamt.gr.ch.

Infurmaziuns:
dr. Rudolf Leuthold, manader da l'uffizi da sanadad, tel. 081 257 26 41

Gremi: uffizi da sanadad
Funtauna: rg uffizi da sanadad
Neuer Artikel