Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza grischuna ha mess en vigur la revisiun totala da la lescha davart ils fatgs veterinars per il 1. da december 2008. A medem temp ha ella adattà l'ordinaziun davart ils fatgs veterinars e relaschà in'ordinaziun d'alpegiada.
Il cussegl grond aveva approvà la revisiun totala da la lescha davart ils fatgs veterinars en la sessiun d'avust 2007. Il termin da referendum è scadì ils 12 da december 2007 senza ch'i saja vegnì fatg in tal. Cun las novaziuns vegn d'ina vart adattà il dretg chantunal al dretg federal modifitgà. Da l'autra vart duain vegnir mess novs accents en intgins secturs. Uschia èn tranter auter vegnidas integradas en la lescha mesiras cunter chauns privlus. Igl è per exempel previs che chauns cun in cumportament extraordinari stoppian far in test da cumportament. Er las professiuns da la tgira da la sanadad d'animals vegnan regladas da nov. Las disposiziuns per guarituras e per guariturs d'animals sco er per gruppas professiunalas sumegliantas daventan pli rigurusas. Las persunas che han pratitgà regularmain ina tala professiun durant ils trais mais avant l'entrada en vigur da questa lescha pon pratitgar er vinavant questa professiun, sch'ellas s'annunzian - entaifer trais mais suenter l'entrada en vigur da questa lescha - tar l'uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals. Cun las adattaziuns vegnan la finala realisadas las novas pretensiuns dal dretg federal en connex cun il servetsch veterinar.
En il fratemp èn entradas en vigur il 1. da settember 2008 la lescha federala davart la protecziun dals animals e la nova ordinaziun davart la protecziun dals animals. Tras la controlla da las novas disposiziuns federalas davart la protecziun dals animals è resultà mo in pitschen basegn d'agir en il dretg chantunal - adattaziuns che han pudì vegnir resguardadas en l'ordinaziun davart ils fatgs veterinars. L'ordinaziun regla tranter auter las professiuns da la tgira da la sanadad d'animals, l'utilisaziun da medicaments veterinars, la protecziun dals animals ed il commerzi da muvel.

Da vischnancas e da regiuns
Schiers: La revisiun parziala da la constituziun communala da la vischnanca da Schiers, ch'è vegnida concludida da la radunanza communala ils 3 d'october 2008, vegn approvada.

Contribuziuns chantunalas a differentas instituziuns
Reparaziun da donns da malaura: Las vischnancas ch'èn stadas pertutgadas l'onn 2008 da las malauras vegnan sustegnidas dal chantun Grischun tar la reparaziun dals donns vi dals implants da l'infrastructura agricula e vi dal terren cultivà da gronda valur. La regenza ha concedì ina contribuziun chantunala da totalmain 718'740 francs, quai che correspunda a 90 pertschient da l'import da 798'600 francs ch'è vegnì garantì da la confederaziun. Las precipitaziuns extraordinarias e las bovas ch'èn stadas restrenschidas a tscherts lieus han chaschunà il fanadur, ma er l'avust ed il settember 2008 donns elementars pli gronds en differentas vischnancas dal chantun. La summa totala dals donns ch'èn vegnids chaschunads vi da l'infrastructura agricula e vi dal terren cultivà e che han in dretg da survegnir subvenziuns vegn stimada a 2'420'000 francs. En tut èn pertutgadas 13 vischnancas.
Alpine Astro-Village / Lü Stailas SA: Sut la premissa che l'entira finanziaziun saja garantida, vegn concedida a la Alpine Astro-Village / Lü Stailas SA in emprest da 340'000 francs confurm a la nova politica regiunala (NPR) da la confederaziun per realisar il center d'astrofotografia AAV Lü-Stailas. Plinavant vegn garantida ina contribuziun chantunala da 57'235 francs.
Uniun "Erlebnis mit Herz": A l'uniun "Erlebnis mit Herz" vegn concedida ina contribuziun chantunala da 300'000 francs per realisar l'emprima etappa dal "Madrisaland" Claustra (2007 - 2009). Quai sut la premissa che l'entira finanziaziun reusseschia.
Agid umanitar: Per totalmain quatter projects d'agid umanitar a l'exteriur ha la regenza deliberà tut en tut 28'000 francs. Da quai vegnan pajads 10'000 francs a la Crusch cotschna svizra a favur da l'acziun d'agid d'urgenza per las victimas da las inundaziuns a Haiti.
Chanzlia chantunala dal Grischun
Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel