Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En il Grischun duain vehichels che chaschunan paucas emissiuns vegnir distgargiads fiscalmain en il futur. La regenza grischuna ha deliberà la missiva correspundenta per relaschar ina lescha introductiva tar la lescha federala davart il traffic sin via. Il cussegl grond vegn a tractar questa fatschenta en la sessiun da zercladur 2008.
En la sessiun da december 2005 aveva il cussegl grond acceptà ina incumbensa che oblighescha la regenza d'integrar en la legislaziun er la svapur da dioxid carbonic (svapur da CO2) sco element directiv supplementar per fixar la taglia da traffic. La finamira è da porscher impuls a las consumentas ed als consuments per cumprar respectivamain per midar sin vehichels che produceschan paucas emissiuns. Per motivs dal dretg constituziunal basegna la realisaziun da questa incumbensa ina basa sin il stgalim legal. Cun questa chaschun vegn l'entira legislaziun executiva dal dretg dal traffic sin via, ch'è reglada sin il stgalim da l'ordinaziun, messa sin in nov fundament ed adattada il medem mument als basegns actuals.
Sco punct central prevesa la nova lescha che vehichels a motor che chaschunan paucas emissiuns, survegnian ina reducziun da la taglia da traffic da 60 fin 80 pertschient. Quai vala per vehichels che produceschan paucas emissiuns cun sistems da tracziun convenziunals u alternativs. Tge ch'igl è manegià cun "paucas emissiuns" vegn la regenza a reglar en disposiziuns executivas separadas sin il stgalim da l'ordinaziun. Vehichels che produceschan "paucas emissiuns" èn - tenor la chapientscha actuala - vehichels che han ina pitschna svapur da CO2 u che adempleschan mintgamai las prescripziuns da svapur las pli severas, che n'èn dentant anc betg prescrittas da la lescha. Cunvegnenta per la regenza è actualmain ina reducziun da la taglia da traffic per 80 pertschient per vehichels a motor cun ina svapur da dioxid carbonic da maximalmain 140 grams per kilometer sco er per 60 pertschient per tals cun ina svapur da maximalmain 160 grams per kilometer. Stgars 6000 dals autos da persunas ch'èn immatriculads en il Grischun produceschan 160 grams CO2 u pli pauc per kilometer. Maximalmain 140 grams produceschan bundant 1500 vehichels.
Ultra da quai planisescha la regenza da prescriver en las disposiziuns executivas che vehichels da diesel na dastgian betg surpassar ina svapur da pulvra fina da 0.01 grams per kilometer. Questa valur po per il mument vegnir cuntanschida mo cun in filter cunter particlas serrà. Tar ils vehichels a motor grevs vegn la limita d'emissiun a s'orientar vi da las "prescripziuns da svapur EURO", sco che quai vegn gia fatg tar la taxa sin il traffic pesant dependenta da la prestaziun. Sin fundament dals progress da la tecnologia da motors e da svapurs duain questas valurs concretas vegnir adattadas regularmain da la regenza. Las perditas da la taglia da traffic chaschunassan tenor las calculaziuns actualas per il chantun circa 1.5 milliuns francs damain entradas per onn.

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel